Engelsk-norsk oversettelse av "attitude"

EN

"attitude" norsk oversettelse

EN

attitude {substantiv}

volume_up
attitude
Then there's another, more classical, attitude which embraces beauty and craft.
Dernest finnes det en annen, mer klassisk holdning som framelsker skjønnhet og håndverk.
I have a very peculiar background, attitude and approach to the real world because I am a conjurer.
Jeg har en veldig spesiell bakgrunn, holdning og tilnærmingsmåte til den virkelige verden, fordi jeg er illusjonist.
In comics, I know that it results in sort of a formalist attitude towards trying to understand how it works.
I tegneserier vet jeg at det resulterer i en slags formalistisk holdning mot å forsøke å forstå hvordan mediet virker.

Eksempler av "attitude" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThen there's another, more classical, attitude which embraces beauty and craft.
Dernest finnes det en annen, mer klassisk holdning som framelsker skjønnhet og håndverk.
EnglishI have a very peculiar background, attitude and approach to the real world because I am a conjurer.
Jeg har en veldig spesiell bakgrunn, holdning og tilnærmingsmåte til den virkelige verden, fordi jeg er illusjonist.
EnglishIn comics, I know that it results in sort of a formalist attitude towards trying to understand how it works.
I tegneserier vet jeg at det resulterer i en slags formalistisk holdning mot å forsøke å forstå hvordan mediet virker.
EnglishNow, adults seem to have a prevalently restrictive attitude towards kids from every "don't do that, don't do this" in the school handbook to restrictions on school Internet use.
Blant voksne rår det en restriktiv holdning mot barn fra "ikke gjør ditt" og "ikke gjør datt" i skolens håndbok, til restriksjoner for internettbruk på skolen.

Synonymer (engelsk) for "attitude":

attitude