Engelsk-norsk oversettelse av "attempt"

EN

"attempt" norsk oversettelse

EN

attempt {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
attempt (også: crack, go, try)
Important: Try to provide as much information as possible on each attempt.
Viktig: Prøv å oppgi så mye informasjon som mulig i hvert forsøk.
When you select Strict setting, server will ask for authentication on every attempt to open the application.
Når du velger Streng innstilling, ber tjeneren deg om å autentisere hvert forsøk på å åpne appen.
Everything Lawrence did in that movie was an attempt for him to figure out where his place was in the world.
Alt Lawrence gjorde i den filmen var hans forsøk på å finne ut av hva som var plassen hans i verden.
2. "attack"

Eksempler av "attempt" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishSo I am going to give you some -- attempt today to try and explain to you what I do.
Så jeg skal gi dere noen -- forsøke idag å forklare for dere hva jeg gjør.
EnglishImportant: Try to provide as much information as possible on each attempt.
Viktig: Prøv å oppgi så mye informasjon som mulig i hvert forsøk.
Englishas soon as 15 minutes after you make a correction attempt to see if your submission has been processed.
allerede 15 minutter etter at du har forsøkt å korrigere, for å se om innsendingen din er behandlet.
EnglishOthers will attempt to download all of the messages in a folder.
Andre prøver å laste ned alle meldingene i en mappe.
EnglishWhen you select Strict setting, server will ask for authentication on every attempt to open the application.
Når du velger Streng innstilling, ber tjeneren deg om å autentisere hvert forsøk på å åpne appen.
EnglishEverything Lawrence did in that movie was an attempt for him to figure out where his place was in the world.
Alt Lawrence gjorde i den filmen var hans forsøk på å finne ut av hva som var plassen hans i verden.
EnglishOur AdSense crawler will only attempt to crawl pages that have AdSense ad code and are requesting ads.
AdSense-søkeroboten prøver bare å gjennomsøke sider som er utstyrt med AdSense-annonsekode og ber om annonser.
EnglishWe'll display a message in the interface if you attempt to generate a report based on data prior to these dates.
Hvis du prøver å generere en rapport basert på data før denne datoen, får du en melding i grensesnittet.
EnglishThey mimic the brand features of the product in an attempt to pass themselves off as a genuine product of the brand owner.
For at de skal fremstå som ekte produkter fra varemerkeeieren, etterlignes bestemte merkevaretrekk.
EnglishDon't fill your page with lists of keywords, attempt to "cloak" pages, or put up "crawler only" pages.
Ikke fyll opp siden din med lister over søkeord, ikke forsøk å «maskere» sider og ikke opprett sider som bare er ment for søkeroboter.
Englishand attempt to sign in to your account.
EnglishThis means that a lot of people are just left completely dissatisfied and incredulous when I attempt to explain consciousness.
Det vil si at ganske så mange rett og slett er utilfreds og skeptisk når det kommer til mine forsøk å forklare bevissthet.
EnglishWhy do we attempt to lose ourselves?
EnglishIf you are using a Chromebook and you attempt to print, you will be prompted to set up Google Cloud Print to connect a printer.
Hvis du prøver å skrive ut med en Chromebook, blir du bedt om å konfigurere Google Cloud Print for å koble til en skriver.
English21:02 Jeff Hawkins, this morning, was describing his attempt to get theory, and a good, big theory, into the neuroscience.
21:02 Jeff Hawkins, på denne morgenen, har beskrevet sitt forsøk å få teorien, og en ganske så stor teori, til nevrovitenskapene.
EnglishFor example, you might receive a notification about a password change you didn't make, or an attempt to sign in to your account that wasn't you.
For eksempel får du kanskje et varsel om en passordendring eller et påloggingsforsøk som ikke ble gjort av deg.
EnglishMany desktop email clients will attempt to download a limited set of information about every message in a folder (headers or index).
Mange e-postklienter prøver å laste ned et begrenset utvalg informasjon om hver melding i en mappe (overskrifter eller indeks).
EnglishOnce installed, Chrome will attempt to automatically update whenever it detects that a newer version of the browser is available.
Når Chrome er installert, forsøke programmet å oppdatere seg hver gang det oppdager at en nyere versjon av nettleseren er tilgjengelig.
EnglishIn an attempt to ease the transition, we will make two payments in February before you are completely shifted to the new payment schedule.
I et forsøk på å gjøre overgangen lettere, foretar vi to utbetalinger i februar før du permanent flyttes over til den nye betalingsplanen.
EnglishOrders that are automatically cancelled because the app hasn't been downloaded may not be restored and you must attempt to purchase the item again.
Bestillinger som kanselleres automatisk fordi appen ikke er lastet ned, kan ikke gjenopprettes, så du må prøve å kjøpe varen på nytt.

Synonymer (engelsk) for "attempt":

attempt