Engelsk-norsk oversettelse av "attack"

EN

"attack" norsk oversettelse

NO
NO
EN

attack {substantiv}

volume_up
Also, we'll use the report to help thwart the attack and others like it.
Vi bruker rapporten til å forhindre lignende angrep i fremtiden.
It recognizes when it has enough bacteria that now they're going to launch their attack, and the animal dies.
Den forstår når de er mange nok til å kunne gå til angrep, og dyret vil til slutt dø.
3:03 MM: Every single time you go out there, there's attacks.
3:03 Moriarty: Det er angrep hver eneste gang man drar ut.

Eksempler av "attack" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIf we see content meant to harass, threaten, or maliciously attack someone, we’ll remove it.
Hvis vi ser innhold som er ment å trakassere, true eller skade noen, fjerner vi det.
EnglishFlash attack is a game where players must navigate through the maze in the least amount of time.
I Flash Attack-spillet skal spillere navigere gjennom en labyrint på kortest mulig tid.
EnglishAlso, we'll use the report to help thwart the attack and others like it.
Vi bruker rapporten til å forhindre lignende angrep i fremtiden.
EnglishIt recognizes when it has enough bacteria that now they're going to launch their attack, and the animal dies.
Den forstår når de er mange nok til å kunne gå til angrep, og dyret vil til slutt dø.
EnglishThis Nigerian student studied in London, trained in Yemen, boarded a flight in Amsterdam to attack America.
Denne nigerianske studenten studerte i London, trente i Jemen, gikk ombord på et fly i Amsterdam for å angripe USA.
EnglishAnd we did an operation, and my company did a dawn attack -- you know, the classic dawn attack: you prepare all night, move to the line of departure.
Og vi gjorde en operasjon, og mitt kompani gjorde et morgenangrep -- du vet, et typisk morgengry angrep: du forbereder deg hele natta, og kommer deg til startstedet.