Engelsk-norsk oversettelse av "attachment"

EN

"attachment" norsk oversettelse

EN

attachment {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
attachment (også: appendix)
To remove an attachment, click the X next to the attachment.
For å fjerne et vedlegg klikker du på X ved siden av vedlegget.
The image is an attachment in Gmail, and Photoshop is on your virtual host:
Bildet er et vedlegg i Gmail, og Photoshop er på din virtuelle vert:
Scribbles are saved as an attachment to your message.
Tegningene/skribleriene lagres som et vedlegg til e-posten.
attachment
attachment
attachment
2. "in mail"
attachment (også: appendix)
To remove an attachment, click the X next to the attachment.
For å fjerne et vedlegg klikker du på X ved siden av vedlegget.
The image is an attachment in Gmail, and Photoshop is on your virtual host:
Bildet er et vedlegg i Gmail, og Photoshop er på din virtuelle vert:
Scribbles are saved as an attachment to your message.
Tegningene/skribleriene lagres som et vedlegg til e-posten.

Eksempler av "attachment" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe image is an attachment in Gmail, and Photoshop is on your virtual host:
Bildet er et vedlegg i Gmail, og Photoshop er på din virtuelle vert:
EnglishTo save files, touch Menu next to the attachment and choose Save.
For å lagre filene trykker du på Meny ved siden av vedlegget og velger Lagre.
EnglishTo remove an attachment, click the X next to the attachment.
For å fjerne et vedlegg klikker du på X ved siden av vedlegget.
EnglishOnce you're happy with your scribble, touch Done, and it'll be added as an attachment to your message.
Når du er fornøyd med skribleriet, trykker du på Ferdig, så legges det til som et vedlegg til e-posten.
EnglishA paperclip icon indicates that the message has an attachment.
EnglishScribbles are saved as an attachment to your message.
Tegningene/skribleriene lagres som et vedlegg til e-posten.
EnglishAs described above, whether a message has one or more attachments is indicated by an attachment icon.
Som beskrevet ovenfor, angis det om en melding har én eller flere vedlegg ved at det står «Vedlegg» rett etter datoen og klokkeslettet for når meldingen ble sendt.
EnglishMove your mouse over the attachment thumbnail and use the buttons to quickly Download or Save to Drive (depending on the type of attachment).
Move your mouse over the attachment thumbnail and use the buttons to quickly Download or Save to Drive (depending on the type of attachment).
EnglishTo disable attachment scanning, read the “Notify antivirus programs when you open attachments” section from Microsoft's article on how the Attachment Manager works.
Hvis du vil deaktivere vedleggsskanning, bør du lese avsnittet «Varsle antivirusprogrammer når du åpner vedlegg» i Microsofts artikkel om hvordan Vedleggsbehandlingen fungerer.
EnglishShe needs to easily share these files with everyone helping with the wedding, so whenever she gets an attachment, she clicks Save to Drive and adds it to her Wedding folder.
She needs to easily share these files with everyone helping with the wedding, so whenever she gets an attachment, she clicks Save to Drive and adds it to her Wedding folder.

Synonymer (engelsk) for "attachment":

attachment