Engelsk-norsk oversettelse av "to attach"

EN

"to attach" norsk oversettelse

EN

to attach [attached|attached] {verb}

volume_up
1. alminnelig
to attach (også: to affix, to fasten, to fix)
2. "in mail"
to attach (også: to add)
All of the buttons required to attach files are located below the Subject: edit box.
Alle knappene som kreves for å legge ved filer, ligger under feltet Emne: rediger.
You can attach files when you are composing new mail or replying to messages.
Du kan legge ved filer når du skriver en ny e-post eller svarer på meldinger.
Some examples of information you can attach include:
Her er noen eksempler på informasjon du kan legge ved:

Eksempler av "to attach" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishYou can attach files when you are composing new mail or replying to messages.
Du kan legge ved filer når du skriver en ny e-post eller svarer på meldinger.
EnglishAll of the buttons required to attach files are located below the Subject: edit box.
Alle knappene som kreves for å legge ved filer, ligger under feltet Emne: rediger.
EnglishSome examples of information you can attach include:
Her er noen eksempler på informasjon du kan legge ved:
EnglishTo attach more than one file, use the Attach More Files button located right below the Choose File button.
Når du skal legge ved mer enn én fil, bruker du knappen Legg ved flere filer som ligger rett under knappen Velg fil.
EnglishAttach between your Chromecast and TV.
EnglishSimilarly, when you attach a photo for the first time, you’ll need to allow Gmail to access photos you’ve taken on your device.
Similarly, when you attach a photo for the first time, you’ll need to allow Gmail to access photos you’ve taken on your device.
EnglishTo add attachments, you click on the link "attach a file" which is between the subject: and message edit boxes: You will now see the choose file window.
Du legger til vedlegg ved å klikke på koblingen «Legg ved en fil», som befinenr seg mellom redigeringsfeltene Emne og Melding: Nå vises Velg fil-vinduet.
EnglishYou can either type the path of the file you want to attach in the File upload edit box, or click the Choose File button and select the file from the pop-up window.
Du kan enten skrive inn banen til filen du vil legge til i feltet Filopplasting: rediger, eller klikke på knappen Velg fil og velge filen fra forgrunnsvinduet.
EnglishIf you'd like to send a file in Gmail like a photograph or word document, you can either attach the file from your computer, or insert the file into your message using Google Drive.
Hvis du vil sende en fil i Gmail, som for eksempel et bilde eller et Word-dokument, kan du enten legge ved filen via datamaskinen din, eller sette inn filen i meldingen din ved hjelp av Google Disk.

Synonymer (engelsk) for "attachment":

attachment