Engelsk-norsk oversettelse av "atmosphere"

EN

"atmosphere" norsk oversettelse

EN

atmosphere {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
atmosphere (også: climate)
As an iceberg melts, I am breathing in its ancient atmosphere.
Når et isfjell smelter puster jeg inn dets eldgamle atmosfære.
2. astronomi
atmosphere
As an iceberg melts, I am breathing in its ancient atmosphere.
Når et isfjell smelter puster jeg inn dets eldgamle atmosfære.

Eksempler av "atmosphere" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThese clouds can grow so big, up to 50 miles wide and reach up to 65,000 feet into the atmosphere.
Disse skyene kan vokse digre, opp til 80 km brede og rekke 20.000 meter opp i atmosfæren.
EnglishAs an iceberg melts, I am breathing in its ancient atmosphere.
Når et isfjell smelter puster jeg inn dets eldgamle atmosfære.
English7:40 Number one: temperature and carbon dioxide in the atmosphere go up and down basically in sync.
7:40 For det første: temperaturen og innholdet av karbondioksid i atmosfæren varierer hovedsakelig i takt.
EnglishWe heard about the atmosphere as a thin layer of varnish.
EnglishCompared to the total amount of global warming pollution in the atmosphere, that amount could double if we cross this tipping point.
Den totale mengden av globale klimagassar i atmosfæren kan doblast viss ein vippar over.
EnglishMaybe we can even go further and get an economy that pulls carbon out of the atmosphere, which is what we're going to need to be doing by the end of the century.
Kanskje kan vi komme enda lenger å lage en økonomi som trekker klimagasser ut av atmosfæren, som er det vi må gjøre mot slutten av dette århundret.
EnglishIt wasn't until we really left Earth, got above the atmosphere and had seen the horizon bend back on itself, that we could understand our planet as a limited condition.
Det var ikke før vi virkelig forlot jorden, kom over atmosfæren og fikk se horisonten krumme seg at vi kunne forstå vår planet som en begrenset tilstand.

Synonymer (engelsk) for "atmosphere":

atmosphere
atmospheric