Engelsk-norsk oversettelse av "at work"

EN

"at work" norsk oversettelse

EN

at work

volume_up
1. "prep phrase"
Some people will bury themselves in work, grateful for the distraction.
Noen begraver seg i arbeid, takknemlige for distraksjonen.
A plan to put America back to work, make us more secure, and help stop global warming.
Ein plan som vil få Amerika tilbake i arbeid, gjera oss meir trygge og stoppa global oppvarming.

Eksempler av "at work" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishLearn more about his work and learn how you can join in at insideoutproject.net.
Lær mer om hans arbeid og finn ut hvordan du kan delta, på insideoutproject.net.
EnglishWe're living in a culture of jet lag, global travel, 24-hour business, shift work.
Vi lever i en kultur med jet lag, global reising, 24 timer arbeid, skiftjobbing.
English9:07 In the Middle East, I experienced my work in places without [many] museums.
9:07 I midtøsten har jeg opplevd mitt arbeid på steder uten (mange) gallerier.
EnglishWe sat in rows of desks like this, and we did most of our work pretty autonomously.
Vi satt på rekker med pulter, noe slikt, og vi jobbet for det meste selvstendig.
English7:18 But there was one programmer who decided that this wasn't the way to work.
7:18 Men det var en programmerer som besluttet at dette ikke var måten å jobbe på.
EnglishWe're actively working on making Quick Scroll work for many of the cases above.
Vi jobber aktivt med å få Quick Scroll til å fungere for mange av tilfellene over.
EnglishSometimes the only way I know how to work through something is by writing a poem.
Noen ganger er den eneste måten jeg kan jobbe igjennom ting å skrive et dikt.
EnglishHow can we take those feelings from games and apply them to real-world work?
Hvordan kan vi ta de følelsene fra spill og bruke dem i virkelighetens arbeid?
EnglishThey graze, they defend each other, they work together, they generate wealth.
De beiter, de forsvarer hverandre, de arbeider sammen, de genererer velstand.
EnglishSo the traditional ways of separating materials just simply don't work for plastics.
Tradisjonelle måter å skille materialer fungerer rett og slett ikke på plast.
EnglishWe know that we are optimized, as human beings, to do hard meaningful work.
Vi vet at vi som mennesker er spesialisert, til å gjøre hardt meningsfullt arbeid.
EnglishSome apps and devices require an extra step to work with 2-Step Verification.
Noen apper og enheter krever et ekstra trinn for å fungere med 2-trinns bekreftelse.
EnglishBut we need much more privacy and much more freedom and much more autonomy at work.
Men vi trenger å være mer private og mer frihet og å være mer autonome når vi jobber.
EnglishThey're willing to invest in a relationship that may or may not work out.
De er villige til å investere i et forhold som kanskje ikke kommer til å fungere.
EnglishDiscovering this stuff is certainly a pleasurable incentive to work in science.
Å oppdage noe som dette er virkelig et lystbetont insentiv til å arbeide med vitenskap.
EnglishThe codes that you’ll get with 2-Step Verification don’t work with all applications.
Kodene som genereres med 2-trinns bekreftelse, fungerer ikke med alle apper.
EnglishThese alternate usernames work with your Google Account in different ways.
Disse alternative brukernavnene påvirker Google-kontoen på forskjellige måter.
EnglishWe're always willing to work with you to resolve any issues you might have.
Vi er alltid villige til å samarbeide med deg om å løse eventuelle problemer.
English0:11 I am a reformed marketer, and I now work in international development.
0:11 Jeg er en reformert markedsfører, og jeg jobber nå med internasjonal utvikling.
EnglishI could not get this thing to work no matter how often or how hard I blew into it.
Jeg klarte ikke å få den greia til å virke samme hvor ofte eller hardt jeg blåste i den.

Lignende oversettelser av "at work" på norsk

at preposisjon
Norwegian
work substantiv
to work verb
at once adverb
at the moment
at nightfall adverb
at a canter adverb
Norwegian
wet work substantiv
Norwegian
at all adverb
at bottom adverb
Norwegian