Engelsk-norsk oversettelse av "at symbol"

EN

"at symbol" norsk oversettelse

NO

"at symbol" engelsk oversettelse

EN

at symbol {substantiv}

volume_up
NO

at symbol {hankjønn}

volume_up
at symbol

Eksempler av "at symbol" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishSo it's a symbol of his identity, and it's a symbol of his income.
Så det er et symbol på hans identitet, og det er et symbol på inntekten hans.
EnglishThis symbol means that the equipment must not be disposed of as unsorted municipal waste.
Dette symbolet betyr at utstyret ikke kan kastes med annet avfall.
EnglishIt's a symbol of his identity, his career, his job.
Det er et symbol på hans identitet, hans karriere, hans jobb.
EnglishAnd the third thing: it's a symbol of his influence.
EnglishWhy is 'x' the symbol for an unknown?
EnglishIt's the symbol of his own occupation.
EnglishA trademark is a word, symbol, or combination that identifies the source of a product and distinguishes it from other products.
Et varemerke er et ord, symbol eller en kombinasjon som identifiserer kilden til et produkt, og som skiller det fra andre produkter.
EnglishSecond, it's a symbol of not only his identity; it's a symbol of his income, because all of his assets are tied up in sheep.
For det andre er det et symbol ikke bare på hans identitet, det er også et symbol på hans inntekt, for alle pengene hans var bundet opp i sauer.
EnglishAnd we were all very flattered to see that image become a symbol of accomplishing something that people had thought was impossible really the world over.
Og vi var alle sammen veldig stolt av å se det bildet bli et symbol på å oppnå noe som mennesker hadde trodd var umulig egentlig over hele verden.
EnglishA hashtag is a word or a phrase (without spaces) preceded by the # symbol -- for example, #Cooking -- that helps people find and join conversations about a particular topic.
En hashtag er et ord eller en frase (uten mellomrom) med et #-tegn foran – for eksempel #matlaging – som hjelper folk med å finne og bli med i samtaler om bestemte emner.

Lignende oversettelser av "at symbol" på norsk

at preposisjon
Norwegian
symbol substantiv
Norwegian
at once adverb
at the moment
at nightfall adverb
at a canter adverb
Norwegian
at all adverb
at bottom adverb
Norwegian
at large
Norwegian
at no time
at home
Norwegian
at work
Norwegian
to symbol verb
Norwegian