Engelsk-norsk oversettelse av "at sign"

EN

"at sign" norsk oversettelse

EN

at sign {substantiv}

volume_up
1. "@"

Eksempler av "at sign" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishGoogle Drive supports multiple sign-in, but works differently than other products.
Google Disk støtter multipålogging, men fungerer annerledes enn andre produkter.
EnglishIf you don't have a Google+ account, you can sign up before starting the game.
Hvis du ikke har noen Google-konto, kan du opprette en før du starter spillet.
Englishdirectly and sign in with the Google Account you use for the Developer Dashboard.
direkte og logge deg på med Google-kontoen du bruker for utvikleroversikten.
EnglishYou may, however, sign up for a new YouTube account with the username that you desire.
Du kan imidlertid registrere en ny YouTube-konto med det brukernavnet du ønsker.
EnglishSign in & out Sign in to a Google Account to customize your search experience.
På- og avlogging Logg på en Google-konto for å tilpasse søkeopplevelsen din.
EnglishMake sure the "Restrict sign-in to the following users" checkbox is deselected.
Kontrollér at merkingen i ruten «Begrens pålogging til følgende brukere» er opphevet.
English(If you are signed in to your Chromebook, sign out first, then use Ctrl+Alt+Shift+R.
(Hvis du er pålogget Chromebook, logger du først av og bruker så Ctrl+Alt+Shift+R.
EnglishTo sign up for an AdSense account through YouTube, follow the steps below:
Følg denne fremgangsmåten for å registrere deg for en AdSense-konto via YouTube:
EnglishCurrently, you can’t sign in to your Google+ business page through mobile web.
Du kan foreløpig ikke logge på Google+-bedriftssiden din via nett på mobil.
EnglishPeople will be able to sign in only if their email addresses are on the list.
Brukere kan bare logge seg på hvis vedkommendes e-postadresse står oppført på listen.
EnglishSign in to Chrome using the same Google Account on the devices you want to sync.
Logg deg på Chrome med samme Google-konto som du bruker på enhetene du vil synkronisere.
Englishand you sign up for Google Apps services, everyone at your organization will get:
og du registrerer deg for Google Apps, får alle i din organisasjon tilgang til følgende:
EnglishYour primary username is the email address you use to sign in to your Google Account.
Hovedbrukernavnet er e-postadressen du bruker for å logge deg på Google-kontoen din.
EnglishThere are a few steps you can try if you’re unable to sign in to the Chromebook.
Her er noen trinn du kan prøve hvis du ikke får logget på Chromebooken.
EnglishYou can use one of your alternate email addresses to sign in to Gmail.
Du kan bruke en av de alternative e-postadressene dine for å logge deg på Gmail.
EnglishIf you want to sign in to another account, you don't need to sign out of the first one.
Hvis du vil logge på en annen konto, trenger du ikke å logge av den første kontoen.
EnglishWhen you sign in, make sure you enter the password that is used for Google Apps.
Når du logger deg på, må du angi passordet som brukes for Google Apps.
EnglishSince sign in isn't required, viewers and editors may show up as anonymous.
Since sign in isn't required, viewers and editors may show up as anonymous.
EnglishTo enter your bank account information, sign in to your Google Checkout account.
For å legge til bankkontoinformasjonen din, må du logge deg på Google Checkout-kontoen din.
EnglishYou can now sign up for the YouTube Partner Program in more than 60 countries.
Du kan nå registrere deg for YouTubes partnerprogram i mer enn 60 land.

Lignende oversettelser av "at sign" på norsk

at preposisjon
Norwegian
sign substantiv
at once adverb
to sign verb
call sign substantiv
Norwegian
at the moment
Norwegian
at nightfall adverb