Engelsk-norsk oversettelse av "at no time"

EN

"at no time" norsk oversettelse

EN

at no time

volume_up
1. "prep phrase"

Eksempler av "at no time" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishOver time, this allows Google to improve the speech recognition accuracy for you.
Over time, this allows Google to improve the speech recognition accuracy for you.
EnglishSpoken answers are only supported in English and select languages at this time.
Høytleste svar støttes for øyeblikket bare for engelsk og andre utvalgte språk.
EnglishThe next time you connect to the mobile network, you’ll need to provide the PIN.
Neste gang du kobler enheten til det mobile nettverket, må du oppgi PIN-koden.
EnglishYou can remove a self-hold on your payments at any time to reinitiate payments.
Du kan når som helst oppheve en tilbakeholdelse slik at betalingene gjenopptas.
EnglishAt this time, we don't offer reports for the number of plays your video receives.
Vi tilbyr for øyeblikket ikke rapporter for antallet avspillinger videoen mottar.
EnglishI meet people all the time who have those, and they're not necessarily happy.
Jeg møter hele tiden folk som har alt det, og de er ikke nødvendigvis lykkelige.
EnglishChris and Bill have volunteered their time to use operations and partnerships.
Chris og Bill har brukt mye tid på å drifte operasjonen samt pleie partnerskap.
EnglishHowever, within a few weeks' time, accounts are usually no longer retrievable.
Innen noen få uker kan kontoer imidlertid vanligvis ikke lenger gjenopprettes.
EnglishAt this time, it isn't possible to edit or delete items from your transactions.
Det er for øyeblikket ikke mulig å redigere eller slette oppføringer i kjøpsloggen.
EnglishThank you for taking the time to help us improve our account protection feature!
Takk for at du tok deg tid til å hjelpe oss med å forbedre kontosikkerhetsfunksjonen.
EnglishTired of filling out web forms with the same information time and time again?
Er du lei av å fylle ut den samme informasjonen i nettskjema etter nettskjema?
EnglishRentals can be available for different time periods that vary depending on the book.
Leiealternativer kan være tilgjengelig i ulike tidsperioder, avhengig av boken.
EnglishAt this time, it isn't possible to opt out of displaying expanded text ads.
Det er for øyeblikket ikke mulig å velge bort visning av utvidede tekstannonser.
EnglishBecause you simply won't commit that kind of energy and time if you don't really care.
For du vil simpelthen ikke legge i så mye energi og tid dersom du ikke bryr deg.
EnglishEvery time I breathe in, I'm breathing in a million-billion-billion atoms of oxygen.
Hver gang jeg puster, puster jeg inn en million-billion-billion atomer av oksygen.
EnglishIt's what I strive for every time I open my mouth -- that impossible connection.
Det er det jeg strever for hver gang jeg åpner munnen min -- den umulig tilknytningen.
EnglishAnd then when it's time to go, a green light goes and the jumpmaster goes, "Go."
Og når det er på tide å gå, tennes et grønt lys og hoppmesteren sier "Gå".
EnglishIt reverberated around the world, and will continue to reverberate through time.
Det gjenlød over hele verden, og vil fortsette å gi gjenlyd gjennom tiden.
EnglishAnd this freaked the media businesses out -- it freaked them out every time.
Og dette skremte vannet av medieindustrien -- det skremte vannet av dem hver gang.
English4:29 So, now it's time to put it all together and design the ultimate TEDTalk.
4:29 Så nå er det på tide å legge alt sammen og lage den ultimate TED talen.

Lignende oversettelser av "at no time" på norsk

at preposisjon
Norwegian
no interjeksjon
Norwegian
no
Norwegian
no substantiv
Norwegian
time substantiv