Engelsk-norsk oversettelse av "at large"

EN

"at large" norsk oversettelse

EN

at large

volume_up
1. "prep phrase"
at large

Eksempler av "at large" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishOr are we going to try and take it and press it into service for society at large?
Eller skal vi prøve og ta den og sette den i tjeneste for samfunnet som helhet?
EnglishKeep in mind this feature may use a large amount of data on your mobile device.
Vær oppmerksom på at denne funksjonen kan bruke mye data på mobilenheten din.
EnglishBut still we have a large deficit in dealing with and understanding modern conflict.
Men vi har stadig et stort underskudd på å forstå og håndtere moderne konflikter.
EnglishThis means users with normal-class and large-class screens will have access to these apps.
Dette betyr at brukere med normale og store skjermer, har tilgang til disse appene.
EnglishIn fact, it's as large as Western Europe, but it only has 300 miles of paved roads.
Faktisk like stort som Vest-Europa, men det har i underkant av 500 km med asfalterte veier.
EnglishA large, unruly fraction of our trash will flow downriver to the sea.
En stor, ustyrlig andel av søppelet vil flyte nedstrøms med elvene til havet.
EnglishThey're the dominant builders and to a large extent, the dominant designers.
De er dominerende byggere, og i stor grad, de dominerende designere.
EnglishYour cover photo is the large photo featured at the top of your profile.
Forsidebildet ditt er det store bildet som står øverst i profilen din.
EnglishThis one because it's so large and yet it's pretty hard to see.
Dette her er fordi det er så stort og likevel er det ganske vanskelig å se.
EnglishA large wave of riots had broken into the first projects of Paris.
En stor bølge med opprør har brutt ut i de første forstedene til Paris.
EnglishThis actually forms a large part of our decision-making process.
Disse inntrykkene danner faktisk en stor del av vår beslutningsprosess.
EnglishAnd the system was capable of doing very, very large documentation systems over computer networks.
Og system kunne utføre veldig store dokumentasjonssystemer via nettverk.
EnglishIt is, on the one hand, a biological effect, and a very large one.
Den er jo på den ene siden et biologisk fenomen, av stor betydning.
English1:49 (Audio) AG: Most modern wind turbines consist of a large ...
1:49 (Lyd) AG: De fleste moderne vindturbiner består av store...
EnglishIt's large, it's distributed, it's low-cost, and it's compatible with the ideals of democracy.
Den er stor-skala, den er distribuert, den er billig, og den er kompatibel med demokratiske idealer.
EnglishTo make the video larger, click the large-player icon on the player control bar.
Hvis du vil gjøre videovisningen større, klikker du på ikonet for stor spiller på kontrollpanelet i videospilleren.
EnglishAfter all, it seems obvious that the Earth is large and motionless, the Sun small and mobile.
I bunn og grunn virker det jo åpenbart at Jorden er stor og stillestående, at Solen er liten og bevegelig.
English0:14 Newscaster: There's a large path of destruction here in town.
0:14 Journalist: Det er store ødeleggelser her i byen.
EnglishMultiple ad units can help optimize your performance by leveraging our large inventory of ads.
Med flere annonseenheter kan du optimalisere resultatene ved å benytte det store utvalget vårt av annonser.
EnglishLocal TV news looms large, and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
Lokal-TV dominerer, og dessverre bruker disse bare 12 prosent av sendingen til utenriksnyheter.

Synonymer (engelsk) for "at large":

at large

Lignende oversettelser av "at large" på norsk

large adjektiv
Norwegian
at preposisjon
Norwegian
at once adverb
at the moment
at nightfall adverb
at a canter adverb
Norwegian
at all adverb
at bottom adverb
Norwegian
at no time
at home
Norwegian
at work
Norwegian