Engelsk-norsk oversettelse av "at ease"

EN

"at ease" norsk oversettelse

EN

at ease {adverb}

volume_up
1. "relaxed"

Eksempler av "at ease" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English3:48 When I was 19, I wrote, "I will love myself despite the ease with which I lean toward the opposite."
3:48 Da jeg var 19 skrev jeg, "Jeg vil elske meg selv, til tross for hvor lett det er å helle til det motsatte."
EnglishIn an attempt to ease the transition, we will make two payments in February before you are completely shifted to the new payment schedule.
I et forsøk på å gjøre overgangen lettere, foretar vi to utbetalinger i februar før du permanent flyttes over til den nye betalingsplanen.
EnglishEmbryonic stem cells have occupied center stage, chiefly because of their pluripotency -- that is their ease in differentiating into a variety of different cell types.
Embryonale stamceller har vært mest i vinden, hovedsaklig på grunn av dens pluripotens -- det vil si, deres evne til å differensiere til en rekke forskjellige celletyper.
English(Laughter) And the kids soon learn that all projects go awry -- (Laughter) and become at ease with the idea that every step in a project is a step closer to sweet success, or gleeful calamity.
(Latter) Og ungene lærer fort at alle prosjekter går over styr -- (Latter) og blir fortrolige med ideén om at hvert steg i et prosjekt er et steg nærmere søt suksess, eller sursøt katastrofe.

Lignende oversettelser av "at ease" på norsk

at preposisjon
Norwegian
ease substantiv
at once adverb
to ease verb
Norwegian
at the moment
at nightfall adverb
at a canter adverb
Norwegian
at all adverb
at bottom adverb
Norwegian
at large
Norwegian