Engelsk-norsk oversettelse av "at bottom"

EN

"at bottom" norsk oversettelse

EN

at bottom {adverb}

volume_up
1. "in reality"
at bottom
volume_up
innerst inne {adv.} (i virkeligheten)

Eksempler av "at bottom" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishSo on the bottom trace, you can see an example of irregular vocal fold tremor.
Så på det nederste sporet kan du se et eksempel av irregulær stemmebåndskjelving.
EnglishAt the bottom of the event's page, find the Guests card > click Invite more.
Gå til Gjester-kortet nederst på siden for aktiviteten > klikk på Inviter flere.
EnglishScroll to the bottom of an images results page and click Switch to basic version.
Rull ned til bunnen av bilderesultatsiden og klikk på Bytt til grunnleggende versjon.
EnglishYou can control playback using the Now Playing bar at the bottom of the screen.
Du kan kontrollere avspillingen via Spilles av nå-feltet nederst på siden.
EnglishTo comment on the photo, touch the  comment icon at the bottom right of the photo.
Hvis du vil kommentere bildet, trykker du på kommentarikonet nederst til høyre i bildet.
English(Laughter) And one of the buttons at the bottom, you'll notice, is not "Print."
(Latter) Og legg merke til at ingen av knappene nederst heter "Print".
EnglishClick the apps list button in the shelf at the bottom of your screen to see your apps.
Klikk på applisteknappen i hyllen nederst på skjermen for å se appene dine.
EnglishYou can remove a color by selecting Remove color at the bottom of the color palette.
Du kan fjerne en farge ved å velge Fjern farge nederst i fargepaletten.
EnglishAnd there was an interaction between diplomacy and the power coming bottom-up.
Og der var en samhandling mellom diplomatiet og makten fra grasrota.
EnglishNear the bottom left of your screen, you can track your upload progress.
Nesten nederst til venstre på skjermen kan du følge opplastingsfremgangen.
EnglishAnd what you see is that the film on the bottom releases what is inside it.
Så hva dere ser er at filmen på bunnen slipper ut det som er inni den.
EnglishAt the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts.
På toppen er matematikk og språk, deretter humaniora, og nederst er kunsten.
EnglishThe ads you see at the bottom of the page may be in your sidebar.
Det kan hende at annonsene du ser nederst på siden, blir vist i sidefeltet ditt.
EnglishYou will see additional information about translating your app on the bottom of the APK page.
Du kan se ytterligere informasjon om oversetting av appen din nederst på APK-siden.
EnglishAnd I really love hearing about all these species at the bottom of the sea.
Og jeg elsker virkelig å høre om alle disse artene på havets bunn.
EnglishYou should see the name of your Wi-Fi network on your home screen in the bottom left-hand corner.
Du bør se navnet på Wi-Fi-nettverket i nedre venstre hjørne av startsiden din.
EnglishIf your browser window is too narrow, WordPress will move your sidebar to the bottom of the page.
Hvis nettleservinduet ditt er for smalt, blir sidefeltet flyttet nederst på siden.
EnglishAs you're reading, page numbers are displayed on the bottom right of your browser window.
Sidetallene vises nederst til høyre i nettleservinduet mens du leser.
EnglishTo view the names of the people tagged, touch the  tag icon at the bottom of the photo.
Hvis du vil se navnene på personene som er merket, trykker du på merkeikonet nederst i bildet.
EnglishThey're all problems that tend to be more common at the bottom of the social gradient.
Disse er alle problemer som tenderer til å være mer vanlig nær bunnen av den sosiale rangstigen.

Synonymer (engelsk) for "at bottom":

at bottom

Lignende oversettelser av "at bottom" på norsk

at preposisjon
Norwegian
bottom substantiv
Norwegian
bottom adjektiv
Norwegian
at once adverb
at the moment
at nightfall adverb
at a canter adverb
Norwegian
at all adverb
at large
Norwegian
at no time
at home
Norwegian
at work
Norwegian