Engelsk-norsk oversettelse av "astronomical"

EN

"astronomical" norsk oversettelse

EN

astronomical {adjektiv}

volume_up
astronomical (også: astronomic)
In the vastness of astronomical space and geological time, that which seems impossible in Middle World might turn out to be inevitable.
I den storheten som er astronomisk rom og geologisk tid, er det som virker umulig i Midtverden kanskje uunngåelig.

Eksempler av "astronomical" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English"If there was no God we would all be accidents, the result of astronomical random chance in the Universe.
"Om det ikke eksisterer noen Gud, vil vi alle bare være uhell, resultatet av astronomiske tilfeldigheter og sannsynligheter i Universet.
EnglishIn the vastness of astronomical space and geological time, that which seems impossible in Middle World might turn out to be inevitable.
I den storheten som er astronomisk rom og geologisk tid, er det som virker umulig i Midtverden kanskje uunngåelig.
EnglishIf the Sun could one day -- and indeed the Earth, in fact -- if the Earth could read its own astrological, astronomical chart, one day it would say, "Not a good day for making plans.
Hvis solen en dag kunne -- og faktisk jorden også -- hvis jorden kunne lese sin egen astrologi, det astrologiske kart, en dag ville den si, "I dag er ikke en god dag for å legge planer.

Synonymer (engelsk) for "astronomical":

astronomical
astronomer
astronomic