EN

to assure [assured|assured] {verb}

volume_up
Lastly, please rest assured that we'll monitor your situation closely, and that your account is being properly credited for all clicks and impressions we consider to be valid.
Vi vil til slutt forsikre deg om at vi følger nøye med på situasjonen, og påser at kontoen din krediteres riktig for alle klikk og visninger som vi anser for å være gyldige.
But I can assure you that this woman in the favela in Rio, she wants a washing machine.
Men jeg kan garantere deg at denne kvinnen i favelaen i Rio, ønsker seg en vaskemaskin.
As time goes on, gravity will be increased until we're all back on planet Earth, but I assure you we won't get there.
Etter hvert som tiden går vil tyngdekraften økes til vi er tilbake på jorden, men jeg kan garantere at vi ikke kommer dit.

Eksempler av "to assure" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishBut I can assure you that this woman in the favela in Rio, she wants a washing machine.
Men jeg kan garantere deg at denne kvinnen i favelaen i Rio, ønsker seg en vaskemaskin.
EnglishA spiritual awakening sounds better than breakdown, but I assure you it was a breakdown.
En spirituell oppvåkning høres bedre ut enn et sammenbrudd, men jeg forsikrer deg, det var et sammenbrudd.
EnglishAs time goes on, gravity will be increased until we're all back on planet Earth, but I assure you we won't get there.
Etter hvert som tiden går vil tyngdekraften økes til vi er tilbake på jorden, men jeg kan garantere at vi ikke kommer dit.
EnglishI assure you, it is very true.

Synonymer (engelsk) for "assurance":

assurance