Engelsk-norsk oversettelse av "to associate with"

EN

"to associate with" norsk oversettelse

EN

to associate with {verb}

volume_up
1. "connect oneself with"
to associate with

Eksempler av "to associate with" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWith App Engine, you may only associate one mobile number with an account at a time.
Du kan kun knytte ett mobilnummer om gangen til en konto med App Engine.
EnglishWe also associate it with being stress-free and on holiday.
Også assosierer vi det med å bli uten stress og på ferie.
EnglishYou recognize it fast, and you associate it very powerfully.
Man kjenner det fort igjen og får sterke assosiasjoner.
EnglishIf you're a YouTube publisher, you might need to re-associate your YouTube account with your AdSense account.
Hvis du er en YouTube-utgiver, må du kanskje knytte YouTube-kontoen din til AdSense-kontoen din på nytt.
English(Laughter) (First two notes of "Jaws" theme) And most of you associate that with something!
Og de fleste assosierer dét med noe! Husk, de var bare et-sekunds musikklipp. Musikk er kjempekraftig.
EnglishAs your YouTube videos accumulate more views, you may want to apply for an AdSense account to associate with your YouTube account.
Etter hvert som YouTube-videoene dine oppnår flere visninger, kan du vurdere å søke om en AdSense-konto som kan knyttes til YouTube-kontoen din.
EnglishOnce your account is approved, whenever you place your AdSense code on a new page, we'll automatically associate that new site with your account.
Når kontoen din er godkjent, vil vi automatisk knytte det nye nettstedet til kontoen når du plasserer AdSense-koden på en ny side.
EnglishTo be able to see GCM stats in your Google Play Developer Console, associate the GCM Simple API Key or C2DM token with your Android application.
For å kunne se GCM-statistikk i utviklerkonsollen for Google Play, må du tilknytte den enkle GMC-nøkkelen for programmeringsgrensesnitt eller C2DM-tokenet med Android-appen din.
EnglishMost cookies contain a unique identifier called a cookie ID: a string of characters that websites and servers associate with the browser on which the cookie is stored.
De fleste informasjonskapsler inneholder en unik identifikator som kalles en informasjonskapsel-ID: en tegnstreng som nettsteder og tjenere knytter til nettleseren der informasjonskapselen er lagret.
EnglishThat we have a hesitation in espousing the universality of democratic culture because we are associating that -- we associate believing in the universality of our values -- with extremists.
At vi vegrer oss med å omfavne allmengyldigheten av den demokratiske kulturen, fordi vi assosierer det å -- vi assosierer det å tro på allmengyldigheten av våre verdier -- med ekstremisme.

Lignende oversettelser av "to associate with" på norsk

with preposisjon
Norwegian
associate substantiv
to deal with verb
to put up with verb
Norwegian
to help with verb
to get on with verb
to get along with verb
in accordance with adverb
Norwegian