Engelsk-norsk oversettelse av "assistance"

EN

"assistance" norsk oversettelse

volume_up
to assist {transitivt verb}
NO
EN

assistance {substantiv}

volume_up
assistance (også: aid, help)
For further assistance with resetting your password, please visit our troubleshooter.
For ytterligere hjelp med å tilbakestille passordet, kan du gå til feilsøkingen.
Google cannot provide financial advice or assistance.
Google kan ikke gi deg økonomisk rådgivning eller hjelp.
You may also be able to find HTML assistance in the AdSense Help Forum.
Det kan også hende at du kan få HTML-hjelp på AdSense-hjelpeforumet.
assistance (også: assist)
If you need help locating your account information, we recommend contacting your bank representative for additional assistance.
Hvis du trenger hjelp til å finne kontoinformasjonen din, anbefaler vi at du kontakter kontaktpersonen du har i banken, for videre assistanse.
assistance (også: endorsement)

Eksempler av "assistance" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishFor further assistance with resetting your password, please visit our troubleshooter.
For ytterligere hjelp med å tilbakestille passordet, kan du gå til feilsøkingen.
EnglishIf you do not have a tax advisor, there are many sources that may provide you assistance.
Hvis du ikke har noen skatterådgiver, er det mange kilder som kan hjelpe deg.
EnglishTo do so, just enter your username on the password-assistance page.
Dette kan du gjøre ved å skrive inn brukernavnet ditt på siden for passordhjelp.
EnglishIf you have forgotten your password, try going to the password assistance page.
Hvis du har glemt passordet, kan du gå til siden for passordhjelp.
EnglishTo do so, just enter your username on the password-assistance page.
Oppgi brukernavnet for kontoen på nytt på siden for passordhjelp for å gjøre dette.
EnglishIf you aren't receiving your password-assistance email, please follow the steps below:
Hvis du ikke mottar e-postmeldingen om passordhjelp, gjør du følgende:
EnglishIf you're not receiving the password-assistance email, check our troubleshooting tips.
Hvis du ikke mottar e-posten med passordhjelp, kan du lese gjennom feilsøkingstipsene våre.
EnglishYou may also be able to find HTML assistance in the AdSense Help Forum.
Det kan også hende at du kan få HTML-hjelp på AdSense-hjelpeforumet.
EnglishCheck your inbox for an email with the subject line 'Google Password Assistance.'
Se etter en e-post med passordhjelp fra Google i innboksen.
EnglishThe following questions relate to issues you might encounter on the password-assistance page.
De følgende spørsmålene er relatert til problemer som kan oppstå på siden for passordhjelp.
EnglishIf you need assistance disabling AP or client isolation on your router, please contact your router manufacturer.
Hvis du trenger hjelp til å slå av dette, tar du kontakt med produsenten av ruteren.
EnglishYou can also contact the Federal Administration of Public Revenues (AFIP) for further assistance:
Du kan også ta kontakt med Federal Administration of Public Revenues (AFIP) hvis du trenger mer hjelp:
EnglishRequest a new email or code on the password assistance page.
Be om en ny e-post eller kode på siden for passordhjelp.
EnglishTo determine if you have a Google Account, just enter your email address on the password-assistance page.
For å finne ut om du har en Google-konto kan du skrive inn e-postadressen din på siden for passordhjelp.
EnglishIf these programs don't resolve the problem, you can find additional assistance on the Web Search Help Center.
Hvis disse programmene ikke løser problemet, kan du få ytterligere hjelp i brukerstøtten for Nettsøk.
EnglishGoogle cannot provide financial advice or assistance.
Google kan ikke gi deg økonomisk rådgivning eller hjelp.
EnglishIf you're unable to find your answer here, we recommend reviewing the AdSense Help Forum for further assistance.
Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, anbefaler vi at du besøker hjelpeforumet for AdSense.
EnglishDid you receive the password-assistance email?
EnglishIf you're unable to upgrade your browser on your own, contact your administrator or your IT support for further assistance.
Hvis du ikke klarer å oppgradere nettleseren selv, kan du kontakte administratoren eller IT-brukerstøtten for mer hjelp.
EnglishIf your account has not yet been migrated, we recommend contacting your Google Apps domain administrator for assistance.
Hvis kontoen ennå ikke er overført, anbefaler vi at du kontakter din domeneadministrator for Google Apps for ytterligere hjelp.

Synonymer (engelsk) for "assistance":

assistance
assist
assistant