Engelsk-norsk oversettelse av "aspect"

EN

"aspect" norsk oversettelse

EN

aspect {substantiv}

volume_up
aspect (også: side, viewpoint)
aspect (også: side, viewpoint)
Having analytics on your site is a very important aspect of operating your site.
Analysefunksjonalitet er et svært viktig aspekt ved driften av et nettsted.
Sequence is a very important aspect of comics.
Rekkefølge er et veldig viktig aspekt i tegneserien.
But I want to talk about a different aspect of DNA science, and that is the physical nature of DNA.
Men jeg vil ta opp et annet aspekt som gjelder DNA, og det er DNAs fysiske natur.

Eksempler av "aspect" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishHaving analytics on your site is a very important aspect of operating your site.
Analysefunksjonalitet er et svært viktig aspekt ved driften av et nettsted.
EnglishBut I want to talk about a different aspect of DNA science, and that is the physical nature of DNA.
Men jeg vil ta opp et annet aspekt som gjelder DNA, og det er DNAs fysiske natur.
EnglishSequence is a very important aspect of comics.
EnglishOur cars have sensors by which they magically can see everything around them and make decisions about every aspect of driving.
Våre biler har sensorer som tillater dem å se alt rundt dem og ta beslutninger vedrørende alle aspekter rundt kjøring.
English6:20 And so what I'm going to show you is a three-minute Reader's Digest version of the first aspect of this film that we produced.
6:20 Så det jeg vil vise dere er en tre minutter lang lettversjon av den første delen av filmen som vi produserte.
EnglishImage ads - 6:1 aspect ratio:
EnglishWhat if they had said, "If you're the kind of person who likes to have total control over every aspect of your life, boy, do we have a product for you.
Hva hvis de istedet hadde sagt: "Hvis du er en person som liker å ha total kontroll over alle deler av livet litt, da har vi produktet for deg.
EnglishSince signing up for AdSense, Directline Holidays has been impressed with every aspect of the programme but particularly the revenue generating potential.
Since signing up for AdSense, Directline Holidays has been impressed with every aspect of the programme but particularly the revenue generating potential.
English(Laughter) And -- but in comics, in comics, every aspect of the work, every element of the work has a spatial relationship to every other element at all times.
(Latter) Og -- men i tegneserier, i tegneserier innehar hvert aspekt av verket, hvert element i verket, et romlig forhold til ethvert annet element til enhver tid.

Synonymer (engelsk) for "aspect":

aspect