Engelsk-norsk oversettelse av "to ask for it"

EN

"to ask for it" norsk oversettelse

volume_up
to ask for it {vb} [talemåte]
EN

to ask for it {verb}

volume_up

Eksempler av "to ask for it" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishCheck out the categories below to learn what you can ask Google to do for you.
Sjekk ut kategoriene nedenfor for å finne ut hva du kan be Google gjøre for deg.
EnglishAsk your network administrator if you're on a postpaid plan with Verizon.
Spør nettverksadministratoren hvis du bruker et betalingsabonnement fra Verizon.
EnglishThe questions we ask to verify your identity are intentionally difficult.
Spørsmålene vi stiller for å bekrefte identiteten din, er vanskelige med hensikt.
EnglishAnd in all cases we have to ask (Laughter) -- what's the more likely explanation?
I alle slike saker må vi spørre oss-- (Latter) --hva er den mest sannsynlige forklaringen?
EnglishThe questions we ask to verify your identity are intentionally difficult.
Vi har med vilje gjort spørsmålene for bekrefting av identitet vanskelige å svare på.
EnglishMany websites ask for your location in order to improve the user experience.
Mange nettsteder ber om posisjonen din for å forbedre brukeropplevelsen.
EnglishIf you ask your question to Google on Chrome, the answer can be spoken to you.
Hvis du stiller spørsmålet ditt til Google på Chrome, kan svaret bli lest opp høyt for deg.
EnglishPop-ups: Don't trust pop-up windows that ask you to download software.
Forgrunnsvindu: Ikke stol på forgrunnsvinduer som ber deg om å laste ned programvare.
EnglishChrome allows web services to ask if you’d like to use them to open certain links.
Chrome tillater at nett-tjenester spør deg om du vil bruke dem til å åpne bestemte koblinger.
EnglishHere are a few questions to ask yourself when considering where to position your ads:
Her er noen spørsmål du må ta stilling til når du bestemmer hvor du vil plassere annonser:
English1:11 So my question is, why don't we ask for the things that we need?
1:11 Så mitt spørsmål er, hvorfor spør vi ikke etter de tingene vi trenger?
EnglishWhen signing in, ask that you have your code sent to you by voice call.
Når du logger deg på, kan du be om å få koden din tilsendt via taleanrop.
EnglishWe can ask, "Where is it inside, if we stimulate it with a picture?"
Vi kan spørre: "Hvor er den inni der", hvis vi stimulerer den med et bilde?
EnglishSome activated cards ask for a personal identification number (PIN) on first use.
Enkelte aktiverte kort krever at du oppgir en personlig kode (PIN) første gang du bruker kortet.
English4:19 So, the question we've got to ask ourselves really is, what is it?
4:19 Så det virkelige spørsmålet vi må spørre oss selv er, hva er det?
EnglishLook at this magnificent beast and ask the question -- who designed it?
Se på dette praktfulle beistet, og spør deg selv -- hvem designet det?
EnglishAnd when you ask people about connection, the stories they told me were about disconnection.
Og når du spør folk om relasjoner, handler historiene de forteller om mennesklig avstand.
EnglishIf you're borrowing a friend's Chromebook, ask him or her for the PIN.
Hvis du låner en venns Chromebook, må du be vedkommende om PIN-koden.
EnglishGo home and ask those questions, and then help the people around you.
Gå hjem og spør disse spørsmålene og hjelp så menneskene rundt deg.
EnglishAsk your Google Apps domain admin to turn on Contacts by following the steps below:
Be administratoren for Google Apps-domenet om å slå på Kontakter ved å følge fremgangsmåten nedenfor:

Lignende oversettelser av "to ask for it" på norsk

it pronomen
Norwegian
for preposisjon
Norwegian
for bøying
Norwegian
Andre ord i vår ordbok