EN

aside {adverb}

volume_up
3. "away from a group for privacy"
4. "notwithstanding"
aside (også: apart)
Three million set aside, 62 billion dollar liability -- much worse than the car companies.
Tre millioner satt til side, 62 milliarder i gjeldsforpliktelser - mye verre enn bilprodusentene.
5. "away"
aside (også: away, away)

Eksempler av "aside" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThree million set aside, 62 billion dollar liability -- much worse than the car companies.
Tre millioner satt til side, 62 milliarder i gjeldsforpliktelser - mye verre enn bilprodusentene.
EnglishYou leave aside what is natural to be natural.
EnglishAside from deciding who can access the file, you can also decide if they can edit, comment on, or just view the file.
I tillegg til å bestemme hvem som skal kunne åpne filen, kan du også bestemme om de skal kunne redigere, kommentere eller bare se på filen.
EnglishAnd there is almost nothing we can do about it, aside from taking a ruler and starting to measure it.
Intuisjon vår lurer oss gjentatte ganger, på en forutsigbar og konsistent måte. Og det er nesten ingenting vi kan gjøre med det. Bortsett fra å ta en linjal og måle den.

Synonymer (engelsk) for "aside":

aside