Engelsk-norsk oversettelse av "as yet"

EN

"as yet" norsk oversettelse

EN

as yet {adverb}

volume_up
as yet (også: so far, up to now)
volume_up
så langt {adv.}
as yet (også: so far, up to now)
volume_up
til nå {adv.}

Eksempler av "as yet" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd yet we see unconscionable levels of death, disability that could be avoided.
Likevel ser vi samvittighetsløse nivåer av død, funksjonshemming som kunne unngås.
EnglishUnsupported Language Unfortunately, AdSense is not yet available for all languages.
Språk som ikke støttes AdSense er dessverre ikke tilgjengelig på alle språk ennå.
EnglishThese effects were all unanticipated, and yet we're discovering they're predictable.
Disse effektene var uventet, men i tillegg oppdager vi at de er forutsigbare.
EnglishHow can the Bible be so barbaric in some places, and yet so incredibly wise in others?
Hvordan kan Bibelen være så barbarisk noen steder, og så utrolig vis andre steder?
EnglishYet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.
Allikevel er nesten all maisen vi spiser endret genetisk på en eller annen måte.
EnglishYet, after just a few weeks of use, you'll throw this material in the trash.
Likevel, etter bare noen uker med bruk, kaster man dette materialet i søpla.
EnglishAnd yet we see very little talk about how the next form may be emerging.
Og likevel hører vi veldig lite snakk om hvordan den neste formen kan dukke opp.
EnglishMail Plus accounts just yet, but we've reached out to Yahoo! to try to get it working.
Mail Plus-kontoer ennå, men vi har kontaktet Yahoo! for å prøve å finne en løsning.
EnglishAnd yet, the reality is we've done pretty much nothing to change course.
Og stadig, er virkeligheten at vi har gjort så godt som ingenting for å endre kurs.
EnglishBut what we have is a perception problem because not enough people really get it yet.
Men vi har problem med oppfattelsen fordi det er ikke mange nok som skjønner det ennå.
EnglishAnd yet, for the most part, our culture has not come to terms with what this means.
Men generelt sett, har ikke kulturen vår innsett hva dette innebærer.
EnglishYet, at Google, we know it's the number-one searched for category.
Likevel, på Google, vet vi det er den mest søkt-etter kategorien av dem alle.
EnglishYet that packaging I got in the mail yesterday is going to last for thousands of years.
Men den emballasjen jeg fikk i posten i går vil vare i tusenvis av år.
EnglishYet, on the surface it just seemed to be depicting his historical lineage of what went on.
Men på overflaten så den bare ut til å handle om hva han stammet fra, om hva som hendte.
EnglishAnd yet, McDonald's sells hundreds of millions of burgers every year.
Og enda selger McDonalds flere hundre millioner av burgerer hvert år.
EnglishThis one because it's so large and yet it's pretty hard to see.
Dette her er fordi det er så stort og likevel er det ganske vanskelig å se.
EnglishNote: If you don't have any labels yet, first create a label to see the options above.
Merk: Hvis du ikke har noen etiketter ennå, må du opprette en etikett før valgene ovenfor vises.
EnglishYou can do small, trivial things and yet still get these benefits from doing this.
Du kan gjøre små, trivielle ting, og fortsatt få fordelene.
EnglishAnd yet, when we look back on the printing press in the early years, we like what happened.
Og likevel, når vi ser tilbake på trykkpressen i de tidlige årene, liker vi hva som skjedde.
EnglishWe've been out for two and a half years, and we've got about another two and a half years yet to go.
Vi har vært ute i to og et halvt år, og har omtrent to og et halvt år igjen.

Synonymer (engelsk) for "as yet":

as yet

Lignende oversettelser av "as yet" på norsk

yet adverb
Norwegian
as bøying
as adverb
Norwegian
as if bøying
as well adverb
Norwegian
as in adverb
Norwegian
as it were adverb
as that bøying
Norwegian