Engelsk-norsk oversettelse av "as well"

EN

"as well" norsk oversettelse

NO
NO
EN

as well {adverb}

volume_up
1. "in addition, also"
as well (også: also, likewise, too)
Missing authentication data can appear on legitimate messages as well as malicious ones.
Manglede autentiseringsdata kan også forekomme i legitime meldinger.
If the owner’s Google Account becomes reinstated, the pages will be reinstated as well.
Hvis eierens Google-konto gjeninnsettes, gjeninnsettes sidene også.
but we will respond to notices of this form from other jurisdictions as well.
men vi svarer også på varsler fra andre jurisdiksjoner.

Eksempler av "as well" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWhenever they do anything, you just say, 'Well, wow, I mean, how did you do that?
Hver gang de gjør noe, sier du bare, "Oj, wow, jeg mener, hvordan gjorde du det?
English3:52 Well, the way we've come up with uses computers but doesn't depend on them.
3:52 Vi har funnet en måte som bruker datamaskiner, men som ikke avhenger av dem.
EnglishNote that when you make a copy of a document, footnotes will be copied as well.
Note that when you make a copy of a document, footnotes will be copied as well.
EnglishAnd hopefully we'll be able to use this to discover more truth, and more beauty.
Og forhåpentligvis vil vi kunne bruke dette til å oppdage mer sannhet og skjønnhet.
EnglishChoose your issue below and we'll walk you through the steps for fixing the issue.
Velg problemet nedenfor, så gjennomgår vi fremgangsmåten for å løse problemet.
EnglishThey can connect us with our deepest humanity or with people we'll never meet again.
De kan kople oss med de dypeste følelser eller med personer vi aldri møter igjen.
EnglishWe'll investigate your report, but we're unable to respond to individual cases.
Vi vil undersøke rapporten, men kan ikke svare på individuelle forespørsler.
English1:35 ♫ We’ll survive side by side, should have signed with Verve instead of Sony.
1:35 ♫ Vi vil klare oss, side ved side, skulle ha signert med Verve isteden for Sony.
EnglishWe'll give them a paper test -- no computers, no talking to each other, etc."
Så gir vi dem en skriftlig prøve -- uten datamaskiner, snakking med hverandre osv."
EnglishThey can connect us to our deepest humanity or with people we'll never meet.
De kan gi kontakt med våres dypeste følelser eller med folk vi aldri har møtt.
EnglishWell, it would be interesting to find the interpretation where I would accept that.
Vell, det ville vært interessant å finne en tolkning hvor jeg kunne akseptert dette.
EnglishSome home security and anti-virus software don't interact well with Chrome.
Enkelte sikkerhets- og antivirusprogram fungerer ikke slik de skal med Chrome.
EnglishWell, there are many ways of approaching the functions of the human brain.
Vel, det finnes mange metoder for å kartlegge funksjonene til menneskehjernen.
EnglishWell, last year, this property had 600,000 birds on it, more than 250 different species.
"I fjor rommet denne eiendommen 600.000 fugler, mer enn 250 forskjellige arter."
English2:27 And so the first question that came to mind was, well, how fast does this limb move?
2:27 Det første spørsmålet som slo meg var: Hvor fort kan disse lemmene beveges?
EnglishSo we thought, OK, this must be a spring -- the saddle could very well be a spring.
Så vi tenkte at dette måtte være en fjær,- -at denne sadelen var en fjæringsmekanisme.
EnglishWell we need money to experiment with that, to get those tools in there.
Det trengs penger for å eksperimentere med det, for å finne de riktige vektøyene.
EnglishThat format of forum, at that time, was not well-known outside of Japan.
Og denne type forum format, var på den tiden, ikke så veldig kjent utenfor Japan.
EnglishWe'll only use your mobile phone number to ensure the security of your account.
Vi bruker bare mobiltelefonnummeret ditt for å opprettholde sikkerheten til kontoen din.
EnglishIf positioned well, wide ad sizes can increase your earnings significantly.
Hvis brede annonsestørrelser plasseres riktig, kan de øke inntektene dine betydelig.

Synonymer (engelsk) for "as well":

as well

Lignende oversettelser av "as well" på norsk

well adverb
Norwegian
well substantiv
Norwegian
as bøying
as adverb
Norwegian
as if bøying
as yet adverb
damn well adverb
damned well adverb
Norwegian
very well interjeksjon
Norwegian