Engelsk-norsk oversettelse av "as soon as possible"

EN

"as soon as possible" norsk oversettelse

EN

as soon as possible {adverb}

volume_up
as soon as possible (også: ASAP)
It's important that you can receive security alerts as soon as possible so that you can help keep your account safe.
Der er viktig at du kan motta sikkerhetsadvarsler snart som mulig, slik at du kan bidra til å holde kontoen din sikker.
Should you notice that the information entered is incorrect, please review your payment details and add a new bank account as soon as possible.
Hvis du oppdager feil i den angitte informasjonen, må du kontrollere betalingsopplysningene og legge til en ny bankkonto snart som mulig.

Eksempler av "as soon as possible" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWe investigate and take proper actions on the flagged violation as soon as possible.
Vi undersøker det rapporterte bruddet så fort det lar seg gjøre, og iverksetter behørige tiltak umiddelbart.
EnglishThese reports show estimated earnings to offer a close estimate of recent account activity as soon as possible.
Med de beregnede inntektene i disse rapportene får du tilgang til gode anslag for nylig kontoaktivitet så raskt som mulig.
EnglishIt's important that you can receive security alerts as soon as possible so that you can help keep your account safe.
Der er viktig at du kan motta sikkerhetsadvarsler så snart som mulig, slik at du kan bidra til å holde kontoen din sikker.
EnglishYour Reports pages all show estimated earnings to give you a close estimate of recent account activity as soon as possible.
Alle rapportsidene viser anslåtte inntekter, slik at vi kan gi deg et anslag over den seneste kontoaktiviteten så fort som mulig.
EnglishShould you notice that the information entered is incorrect, please review your payment details and add a new bank account as soon as possible.
Hvis du oppdager feil i den angitte informasjonen, må du kontrollere betalingsopplysningene og legge til en ny bankkonto så snart som mulig.