Engelsk-norsk oversettelse av "as soon as"

EN

"as soon as" norsk oversettelse

NO
EN

as soon as {bøying}

volume_up
1. "immediately after"
as soon as
0:35 ♫ Og jeg føler meg straks mye bedre ♫
(Laughter) And so as soon as I saw this drop into my inbox, I dispatched it hastily to the recycle bin and spared myself a very nasty infection.
(Latter) Så snart jeg så at dette kom opp i inboksen min ekspederte jeg det straks til papirkurven, og reddet meg selv fra en skikkelig stygg infeksjon.

Eksempler av "as soon as" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWe’re constantly working to enhance the Google Play experience, so check back soon.
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Google Play-opplevelsen, så kom tilbake snart.
EnglishWe will review your request as soon as one of our specialists is available.
Vi behandler forespørselen din så snart en av ekspertene våre er tilgjengelig.
EnglishWe'll continue to update this page with developments, so check back soon.
Vi fortsetter å oppdatere denne siden med utvikling i saken, så kom tilbake igjen snart.
EnglishAnd pretty soon the whole population is actually composed of these new superorganisms.
Og ganske snart vil hele populasjonen faktisk være bestående av disse nye superorganismene.
EnglishAnd the project soon grew from five to 50 weavers in about a year.
Og prosjektet vokste raskt fra fem til femti vevere i løpet av et år.
EnglishAdvertisers will soon see your ad placement among the available places on which to display their ads.
Annonsørene får snart mulighet til å velge å vise annonser på din annonseplassering.
EnglishWe investigate and take proper actions on the flagged violation as soon as possible.
Vi undersøker det rapporterte bruddet så fort det lar seg gjøre, og iverksetter behørige tiltak umiddelbart.
EnglishHenry Markram says the mysteries of the mind can be solved — soon.
Henry Markram mener at sinnets mysterier kan løses – snart.
EnglishWe’ll continue to update this page with developments, so check back soon.
Vi fortsetter å oppdatere denne siden med forbedringer, så kom tilbake igjen snart.
Englishas soon as 15 minutes after you make a correction attempt to see if your submission has been processed.
allerede 15 minutter etter at du har forsøkt å korrigere, for å se om innsendingen din er behandlet.
EnglishWe pulled the app from the App Store as soon as we could.
Vi tilbakekalte appen fra App Store så fort vi kunne.
EnglishSoon after you turn on OpenID, you'll be alerted that your password is no longer working (see image below).
Soon after you turn on OpenID, you'll be alerted that your password is no longer working (see image below).
EnglishAll pages are public as soon as they’re created.
Alle sider er offentlige med det samme de er opprettet.
EnglishAs soon as our systems detect impressions on the blank ad units, the review will automatically continue.
Så snart visninger av de tomme annonseenhetene registreres av systemene våre, fortsetter evalueringen automatisk.
EnglishAnd so sometime soon, you'll be able to play and build and sketch with electronics in this fundamentally new way.
Og en gang snart, vil dere kunne spille og bygge og skissere med elektronikk på denne fundamentalt nye måten.
English0:47 But soon the idea began spreading virally.
EnglishAnd what was left of the city soon followed.
EnglishThese reports show estimated earnings to offer a close estimate of recent account activity as soon as possible.
Med de beregnede inntektene i disse rapportene får du tilgang til gode anslag for nylig kontoaktivitet så raskt som mulig.
EnglishSoon my crazy idea didn't seem so crazy.
EnglishAs soon as you sign in to your Google Account and opt in to Google Now, you’ll start seeing Google Now’s predictive cards.
Så snart du logger deg på Google-kontoen og melder deg på Google Nå, vil du begynne å se Google Nås forslagskort.

Lignende oversettelser av "as soon as" på norsk

as bøying
as adverb
Norwegian
soon adverb
Norwegian
as long as bøying
Norwegian
as long as
Norwegian
as well as bøying
Norwegian