Engelsk-norsk oversettelse av "as long as"

EN

"as long as" norsk oversettelse

NO
EN

as long as {bøying}

volume_up
1. "while"
as long as

Eksempler av "as long as" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English2:35 Let me give you a quick reminder of something that you've long forgotten.
2:35 La meg gi dere en rask påminnelse om noe dere for lenge siden har glemt.
EnglishThe alternative is that civilizations don't last very long, but destroy themselves.
Alternativet er at sivilisasjoner ikke varer særlig lenge, men at de ødelegger seg selv.
EnglishThe record-holder, only two-and-a-half inches long, had 84 pieces in its tiny stomach.
Rekordinnehaveren, bare 6,5 cm lang, hadde 84 biter i sin bittelille mage.
EnglishAnd as long as you teach them that, you can teach them anything else you like.
Og så lenge dere lærer dem dette, kan dere ellers lære dem hva du vil.
EnglishSo "Iron Man" zips right out, and "Waiting for Superman" can wait for a really long time.
Så "Iron Man" sklir rett til topps, og "Waiting for Superman" kan vente veldig lenge.
EnglishMind you, they'd had their fourth anniversary, because it's a long time when you're 16.
Tenk på det, de hadde hatt sitt fjerde jubileum, fordi det er en lang tid når du er 16.
English0:23 You know, Lebanon as a country has been once destroyed by a long and bloody civil war.
0:23 Som dere vet har Libanon en gang blitt ødelagt av en lang og blodig borgerkrig.
EnglishI asked her what that meant, and she said, "Miss, it's kind of a long story."
Jeg spurte henne hva det betydde, og hun sa, "Frøken, det er liksom en ganske lang historie."
EnglishThey survived as long as they did at a time when the social safety nets weren't there.
De overlevde så lenge som de gjorde på en tid da det sosiale sikkerhetsnettet ikke fantes.
EnglishSimkin believes that Google AdSense is critical to the long-term success of his venture.
Simkin believes that Google AdSense is critical to the long-term success of his venture.
English"I was walking and met a long-time friend whose son was sick with malaria.
"Jeg var ute å gikk og møtte en gammel venn som var syk fra malaria.
EnglishAnd they've got their long legs so they can step around obstacles and so on.
De har lange bein, slik at de kan komme forbi hindringer og slikt.
EnglishHowever, if the track is shorter than 2min 30sec, the sample is only 30 seconds long.
Men hvis sangen er kortere enn 2 minutter og 30 sekunder, er utdraget bare 30 sekunder langt.
English3:03 My point is this: In the long run, some news stories are more important than others.
3:03 Poenget mitt er dette: I den store sammenhengen, er noen nyheter viktigere enn andre.
EnglishThis one, as long as you know what water is like then you can experience this.
Denne, så sant du vet hvordan vann er så kan du oppleve denne.
EnglishThere's nothing inherent about red that makes it long wavelength.
Det er ikke noe spesielt ved rødfargen som gjør den til lang bølgelengde.
English4:29 Not too long ago, my uncle said that he offered my six-year-old cousin cereal.
4:29 For ikke så lenge siden fortalte min onkel at han tilbød min seks år gamle fetter frokostblanding.
EnglishContacts are synced periodically as long as the “Contact upload” setting is enabled.
Kontaktene synkroniseres med jevne mellomrom så lenge innstillingen for kontaktopplasting er aktivert.
EnglishTo use GCM, you need to obtain a long-lived token (simple API key).
For å bruke GCM må du innhente et langtidstoken (enkel nøkkel for programmeringsgrensesnitt).
English19:23 AM: And this poses a problem for me, because it means I'm walking like that all night long.
19:23 AM: Og det er et problem for meg fordi det betyr at jeg må gå som dette hele natten.

Lignende oversettelser av "as long as" på norsk

as bøying
as adverb
Norwegian
long adjektiv
Norwegian
as well as bøying
Norwegian