Engelsk-norsk oversettelse av "as it were"

EN

"as it were" norsk oversettelse

EN

as it were {adverb}

volume_up

Eksempler av "as it were" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English0:26 It used to be that Paris and London and New York were the largest cities.
0:26 Det pleide å være slik at Paris og London og New York var de største byene.
EnglishWe're living in a culture of jet lag, global travel, 24-hour business, shift work.
Vi lever i en kultur med jet lag, global reising, 24 timer arbeid, skiftjobbing.
English"We're so far out, the waste from our fish gets distributed, not concentrated."
"Vi er så langt ute, at avfallet fra fisken vår blir spredt, og ikke konsentrert".
EnglishWe're actively working on making Quick Scroll work for many of the cases above.
Vi jobber aktivt med å få Quick Scroll til å fungere for mange av tilfellene over.
EnglishAnd how cool would it be to tell your grandchildren that you were part of that?
Og hvor kult ville det ikke være å fortelle dine barnebarn at du var en del av det?
EnglishWe're finding that people can share the same spaces, do stuff with vacant space.
Vi ser at mennesker kan dele den samme plassen, gjøre ting med ledig plass.
EnglishWe have to rethink the fundamental principles on which we're educating our children.
Vi må revurdere de grunnleggende prinsippene for hvordan vi utdanner våre barn.
EnglishWe'll investigate your report, but we're unable to respond to individual cases.
Vi vil undersøke rapporten, men kan ikke svare på individuelle forespørsler.
EnglishWe’re currently working with app developers to get more apps added to search results.
Vi samarbeider med apputviklere for å få flere apper lagt til i søkeresultatene.
EnglishSo we all know this, when we're really stressed out, we're not acting our best.
Og vi vet det alle sammen, når vi er kjempestresset, da oppfører vi oss ikke perfekt.
EnglishWe're thinking beauty is in the limbic system -- if that's not an outmoded idea.
Vi tror skjønnhet ligger i det limbiske systemet -- hvis ikke det er en utdatert tanke.
EnglishThese effects were all unanticipated, and yet we're discovering they're predictable.
Disse effektene var uventet, men i tillegg oppdager vi at de er forutsigbare.
English5:30 We're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
5:30 Vi jobber i de fleste områder som har store isbreer på den nordlige halvkule.
EnglishWe’re constantly working to enhance the Google Play experience, so check back soon.
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Google Play-opplevelsen, så kom tilbake snart.
EnglishMany were touched by my personal story, and they shared their stories in return.
Mange ble berørte av min personlige historie, og delte sine i gjengjeld.
EnglishAnd there were lots of widows and orphans, people like that, who needed a foster home.
Og da det fantes mange enker og foreldreløse barn, folk som trengte et fosterhjem.
EnglishFrom the time the foundations were finished, in three months it had roofs and floors.
Fra grunnarbeidene var ferdige, tok det tre måneder til vi hadde tak og gulv.
EnglishThese were criminals, thugs, dangerous, destroying their own environment.
Dette var kriminelle, kjeltringer, farlige folk som jaget i sine egne omgivelser.
EnglishWe're always willing to work with you to resolve any issues you might have.
Vi er alltid villige til å samarbeide med deg om å løse eventuelle problemer.
EnglishIncreasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
I økende grad innser vi at vi ikke engang trenger å fortette en hel by.

Synonymer (engelsk) for "as it were":

as it were

Lignende oversettelser av "as it were" på norsk

it pronomen
Norwegian
as bøying
as adverb
Norwegian