Engelsk-norsk oversettelse av "artistic"

EN

"artistic" norsk oversettelse

NO
EN

artistic {adjektiv}

volume_up
Copyright is the legal right granted to an author or creator for a literary, dramatic or artistic piece of work.
Opphavsrett er den juridiske retten som tilfaller forfatteren eller skaperen av et litterært, dramatisk eller kunstnerisk verk.
And using cognitive surplus, we're starting to see truly incredible experiments in scientific, literary, artistic, political efforts.
Og å benytte det kognitive overskuddet, gjør at vi begynner å se helt utrolige eksperimenter i vitenskapelig, litterært, kunstnerisk og politisk arbeid.
However, websites containing educational, documentary, historical, scientific, or artistic content related to such subjects are permitted to participate in AdSense.
Nettsteder med pedagogisk, dokumentarisk, historisk, vitenskapelig eller kunstnerisk innhold relatert til slike emner, kan imidlertid delta i AdSense.

Eksempler av "artistic" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd it's all about this question, in a very artistic and indirect kind of way.
Og den handler om dette, på en veldig artistisk og indirekte måte.
EnglishAbout a month later, I was at a performance by my daughter -- first-grader, not much artistic talent ... ... yet.
Omtrent en måned senere var jeg på en forestilling med min dattet -- førsteklassing, ikke så mye kunsterisk talent......ennå.
EnglishCopyright is the legal right granted to an author or creator for a literary, dramatic or artistic piece of work.
Opphavsrett er den juridiske retten som tilfaller forfatteren eller skaperen av et litterært, dramatisk eller kunstnerisk verk.
EnglishDrama Add style with a custom effect specifically tailored to your photos, ranging from subtle textures to wildly artistic effects.
Drama Lag ekstra stilige bilder med spesialtilpassede effekter – alt fra diskré teksturer til dramatiske, kunstneriske effekter.
EnglishAnd using cognitive surplus, we're starting to see truly incredible experiments in scientific, literary, artistic, political efforts.
Og å benytte det kognitive overskuddet, gjør at vi begynner å se helt utrolige eksperimenter i vitenskapelig, litterært, kunstnerisk og politisk arbeid.
EnglishHowever, websites containing educational, documentary, historical, scientific, or artistic content related to such subjects are permitted to participate in AdSense.
Nettsteder med pedagogisk, dokumentarisk, historisk, vitenskapelig eller kunstnerisk innhold relatert til slike emner, kan imidlertid delta i AdSense.

Synonymer (engelsk) for "artistic":

artistic
artist