Engelsk-norsk oversettelse av "artist"

EN

"artist" norsk oversettelse

NO
NO

"artist" engelsk oversettelse

EN

artist {substantiv}

volume_up
Google Play interprets different text in the 'ALBUM ARTIST' field as separate albums.
Google Play tolker forskjellig tekst i ALBUM ARTIST-feltet som forskjellige album.
Find an artist or a writer -- or, heaven forbid, find a philosopher and talk to them.
Finn en artist eller en forfatter -- eller, Gud forby, finn en filosof og snakk med dem.
0:11 As an artist, connection is very important to me.
0:11 Som artist er det veldig viktig med forbindelser for meg.
NO

artist {hankjønn}

volume_up
1. alminnelig
artist
Google Play tolker forskjellig tekst i ALBUM ARTIST-feltet som forskjellige album.
Google Play interprets different text in the 'ALBUM ARTIST' field as separate albums.
Finn en artist eller en forfatter -- eller, Gud forby, finn en filosof og snakk med dem.
Find an artist or a writer -- or, heaven forbid, find a philosopher and talk to them.
0:11 Som artist er det veldig viktig med forbindelser for meg.
0:11 As an artist, connection is very important to me.
2. musikk
artist

Eksempler av "artist" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishArtist Chris Jordan shows us an arresting view of what Western culture looks like.
Kunstner Chris Jordan viser oss et arresterende syn på hvordan vestlig kultur ser ut.
EnglishGoogle Play interprets different text in the 'ALBUM ARTIST' field as separate albums.
Google Play tolker forskjellig tekst i ALBUM ARTIST-feltet som forskjellige album.
EnglishFind an artist or a writer -- or, heaven forbid, find a philosopher and talk to them.
Finn en artist eller en forfatter -- eller, Gud forby, finn en filosof og snakk med dem.
EnglishAnd when an artist does that to another artist, it's like you're compelled to pass it on.
Og når en kunstner gjør dette med en annen kunstner er det som om du drives til å sende det videre.
EnglishDon't do music, you're not going to be a musician; don't do art, you won't be an artist.
Ikke ta musikk, dere ikke kommer til å bli en musikere; ikke bry dere om kunst, dere blir ikke artister.
English0:11 As an artist, connection is very important to me.
0:11 Som artist er det veldig viktig med forbindelser for meg.
EnglishThere are some things that are hard to put in words, like a painting that you want to find out the artist of.
Enkelte ting er vanskelige å beskrive med ord, for eksempel et maleri du vil finne kunstneren for.
EnglishThe problem is to remain an artist as we grow up.
EnglishThe artist had very cleverly suggested people and clothes and wagons and all sorts of things, and my brain had taken the suggestion.
Kunstneren hadde tydelig antydet folk og klær og vogner og all slags type ting, og min hjerne hadde antatt forslagene.
EnglishOne grows up to become a computer scientist, one grows up to join the Navy, one grows up to become an engineer, and then there's me: the comic book artist.
En vokser opp og blir dataforsker, en blir med i marinen, en blir ingeniør, og så er det meg; serietegneren.
EnglishThere are three main metadata fields to be aware of when organizing your Google Play music library: 'ARTIST', 'ALBUM ARTIST' and 'ALBUM'.
Det er tre viktige metadatafelt du bør være klar over når du organiserer Google Play-musikkbiblioteket: ARTIST, ALBUM ARTIST og ALBUM.
EnglishIf the song is identified, cards will show the song's title, artist, along with where you can download the song, album, or soundtrack on Google Play.
Hvis sangen identifiseres, viser kortene sangens tittel, artisten og hvor du kan laste ned sangen, albumet eller lydsporet på Google Play.
EnglishJR, a semi-anonymous French street artist, uses his camera to show the world its true face, by pasting photos of the human face across massive canvases.
JR, en semi-anonym fransk gateartist, bruker fotoapparat til å vise verden sitt sanne ansikt, ved å lime bilder av fjes på enorme lerret.
EnglishContent is defined as tracks, album covers, images, artist biographies, descriptions, links, comments, and any other data included on artist pages.
Innholdet er definert som spor, albumomslag, bilder, artistbiografier, beskrivelser, koblinger, kommentarer og andre data inkludert på artistsider.
EnglishComics is a kind of call and response in which the artist gives you something to see within the panels, and then gives you something to imagine between the panels.
Tegneserier er en slags spørsmål-og-svar der kunsteren gir deg noe å se mellom rutene, og deretter gir deg noe å forestille deg mellom rutene.
English(Laughter) Which, incidentally, makes me the opposite of Dean Kamen, because I'm a comic book artist, son of an inventor, and he's an inventor, son of a comic book artist.
(Latter) Noe som forresten gjør meg til det motsatte av Dean Kamen, for jeg er serietegner og sønn av en oppfinner, mens han er oppfinner og sønn av en serietegner.
EnglishWe can do what we need to do, but it will take every entrepreneur, every artist, every scientist, every communicator, every mother, every father, every child, every one of us.
Vi kan gjøre det vi må gjøre, men det vil kreve hver entreprenør, hver kunstner, hver vitenskapsmann, hver kommunikatør, hver mor, hver far, hvert barn, hver og en av oss.
EnglishAfter adding music to your library, All Access organizes your music by artist, album, song, and genre so that you can quickly find and listen to the music you want.
Når du har lagt til musikk i biblioteket ditt, organiserer Full tilgang musikken etter artist, album, sang og sjanger, slik at du raskt kan finne og lytte til musikken du er ute etter.
English5:29 There is a spectrum between mediocre work and good work, and as anybody who's worked as an artist or a creator knows, it's a spectrum you're constantly struggling to get on top of.
5:29 Det er et spekter mellom middelmådig arbeid og godt arbeid, og alle som har arbeidet som kunstner eller skaper vet, at det er et spekter du hele tiden strever med å komme til toppen av.
EnglishContent is defined as videos, artwork, images, tracks, album covers, images, artist biographies, descriptions, links, comments, and any other data included on artist or video information pages.
Innholdet er definert som videoer, kunstverk, bilder, spor, albumomslag, artistbiografier, beskrivelser, koblinger, kommentarer og andre data inkludert på artistsider eller videoinformasjonssider.

Synonymer (engelsk) for "artist":

artist
artistic