Engelsk-norsk oversettelse av "Arthur"

EN

"Arthur" norsk oversettelse

NO
NO

"Arthur" engelsk oversettelse

EN
EN

Arthur {egennavn}

volume_up
1. "male given name"
Arthur
And for most of us, says Arthur Benjamin, the answer is no.
Og for de fleste av oss mener Arthur Benjamin at svaret er nei.
4:05 I got an interesting phone call once from Columbo, from the late Arthur C.
4:05 Jeg fikk engang en interessant telefon fra Colombo, fra nå avdøde Arthur C.
4:35 (Video) Arthur C. Clarke: And they can definitely help people, because children quickly learn to navigate the web and find things which interest them.
4:35 (Video) Arthur C. Clarke: Og de kan definitivt hjelpe mennesker, fordi barn kjapt lærer å navigere webben og finne ting som interesserer dem.
NO

Arthur {egennavn}

volume_up
Arthur
volume_up
Arthur {egen.} (male given name)
Og for de fleste av oss mener Arthur Benjamin at svaret er nei.
And for most of us, says Arthur Benjamin, the answer is no.
4:05 Jeg fikk engang en interessant telefon fra Colombo, fra nå avdøde Arthur C.
4:05 I got an interesting phone call once from Columbo, from the late Arthur C.
4:35 (Video) Arthur C. Clarke: Og de kan definitivt hjelpe mennesker, fordi barn kjapt lærer å navigere webben og finne ting som interesserer dem.
4:35 (Video) Arthur C. Clarke: And they can definitely help people, because children quickly learn to navigate the web and find things which interest them.

Eksempler av "Arthur" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd for most of us, says Arthur Benjamin, the answer is no.
Og for de fleste av oss mener Arthur Benjamin at svaret er nei.
English4:05 I got an interesting phone call once from Columbo, from the late Arthur C.
4:05 Jeg fikk engang en interessant telefon fra Colombo, fra nå avdøde Arthur C. Clarke, som sa, "Jeg ønsker å se hva som foregår".
English4:35 (Video) Arthur C. Clarke: And they can definitely help people, because children quickly learn to navigate the web and find things which interest them.
4:35 (Video) Arthur C. Clarke: Og de kan definitivt hjelpe mennesker, fordi barn kjapt lærer å navigere webben og finne ting som interesserer dem.

Synonymer (engelsk) for "Arthur":

Arthur