Engelsk-norsk oversettelse av "art"

EN

"art" norsk oversettelse

volume_up
art {subst.}
NO
NO

"art" engelsk oversettelse

EN
EN

art {substantiv}

volume_up
Art and music are normally given a higher status in schools than drama and dance.
Kunst og musikk blir normalt gitt en høyere status i skolen enn dans og drama.
Art is not supposed to change the world, to change practical things, but to change perceptions.
Kunst er ikke ment å forandre verden, å forandre praktiske ting, men å forandre oppfatninger.
But when it comes to fulfillment -- that's an art.
Men å oppnå tilfredsstillelse, det er en kunst.
NO

art {hankjønn}

volume_up
Vi utvikler oss til å bli en mer samarbeidende og hjertelig art.
We are evolving to be a more collaborative and hearty species.
Men høyre siden av molekylet er litt forskjellig fra art til art.
But the right-hand part of the molecule is a little bit different in every single species.
Og ingen annen biologisk art gjør noe i nærheten av dette.
And no other species does anything at all like it.

Eksempler av "art" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishArt and music are normally given a higher status in schools than drama and dance.
Kunst og musikk blir normalt gitt en høyere status i skolen enn dans og drama.
EnglishIt allows us to do the art, the biotechnology, the software and all those magic things.
Det muliggjør kunsten, bioteknologi, programvaren og alle disse magiske tingene.
English12:10 It's not that I think that spoken word poetry is the ideal art form.
12:10 Det er ikke det at jeg tror talte ord poesi er den ideelle kunstform.
EnglishHe did it with this famous piece from the New York Museum of Modern Art.
Han gjorde det med dette kjente verket fra Samtidskunstmuseet i New York.
EnglishIf you blog about painting, you might see ads for “Art Supplies.”
Hvis du blogger om oljemaling, kan det hende du ser annonser for hobbyartikler.
English3:23 But the other lesson of life that is rarely mastered is the art of fulfillment.
3:23 Den andre livsleksen som sjelden mestres er tilfredsstillelse.
English15:58 AM: Yeah, I definitely have to be moving, and balance is a little bit of an art in them.
15:58 AM: Ja, jeg må definitivt bevege meg, og balanse er en kunstform i dem.
EnglishIf you blog about painting, you might see ads for “Art Supplies.”
Hvis du blogger om oljemaling, kan det være du ser annonser for hobbyartikler.
EnglishWe have time to think, we have time to I don't know what, speak about art and things like that.
Vi har tid til å tenke, vi har til til jeg vet ikke hva, snakke om kunst og slike ting.
EnglishBy default, Google will keep the metadata and album art embedded within your music files.
Google beholder som standard metadataene og albumgrafikken som er integrert i musikkfilene dine.
EnglishSo let's take a tour of this state-of-the-art clean coal facility.
Så la oss ta ein tur på denne førsteklasses fabrikken for reint kol.
EnglishI picked two well-known examples, because they're very well-known for expressing science through art.
Jeg har valgt to velkjente eksempler, – kjent for å uttrykke vitenskap gjennom kunst.
EnglishAt TED2011, he makes his audacious TED Prize wish: to use art to turn the world inside out.
På TED2011 presenterer han sitt dristige TED prisønske: å bruke kunst til å snu verden på hodet.
EnglishArt is not supposed to change the world, to change practical things, but to change perceptions.
Kunst er ikke ment å forandre verden, å forandre praktiske ting, men å forandre oppfatninger.
EnglishAnd the title for my cookbook was going to be "Dining Without Crumbs: The Art of Eating Over the Sink."
Tittelen på kokeboken min skulle være: "Middag uten smuler: kunsten å spise over vasken."
EnglishDon't do music, you're not going to be a musician; don't do art, you won't be an artist.
Ikke ta musikk, dere ikke kommer til å bli en musikere; ikke bry dere om kunst, dere blir ikke artister.
EnglishTo view song or album details, click the album art, song, or album name.
Hvis du vil se opplysninger om en sang eller et album, klikker du på albumbildet, sangen eller albumnavnet.
EnglishWe leverage a lot of technology from the state-of-the-art in general aviation and from automotive racing.
Vi utnyttet en mengde teknologi fra "state-of-the-art" i generell luftfart, og fra bilsport.
English0:15 Most of the time, art and science stare at each other across a gulf of mutual incomprehension.
0:15 For det meste betrakter kunst og vitenskap hverandre over en kløft av gjensidige misforståelser.
English20:49 All right, recently I started a public art project where I don't use my artwork anymore.
20:49 Så i det siste har jeg startet et offentlig kunstprosjekt hvor jeg ikke bruker min egen kunst lenger.