Engelsk-norsk oversettelse av "around there"

EN

"around there" norsk oversettelse

EN

around there {adverb}

volume_up
around there (også: around here, in the area)
volume_up
omkring {adv.}
It's around the same time, I think it was built around 1776.
Det er omtrent på samme tid, Jeg tror den ble bygget omkring 1776.
3:15 So then you look around, you're under a canopy and you say, "This is good."
3:15 Så ser du deg omkring, du er under en fallskjerm, og sier "Dette er bra."
You're standing around there and you're just rubbing this featureless piece of glass.
Du står rundt omkring og du gnir dette kjedelig stykket med glass.
around there (også: around here, in the area)
volume_up
i området {adv.}

Eksempler av "around there" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English3:15 So then you look around, you're under a canopy and you say, "This is good."
3:15 Så ser du deg omkring, du er under en fallskjerm, og sier "Dette er bra."
EnglishSo you look around, where you're going to land, you try to make yourself ready.
Så du ser deg rundt, hvor du kommer til å lande, og du prøver å forberede deg selv.
EnglishBut then I was immediately captivated by the magnificence of the energy around me.
Men så ble jeg umiddelbart fengslet av den fantastiske energien som omga meg.
EnglishIt reverberated around the world, and will continue to reverberate through time.
Det gjenlød over hele verden, og vil fortsette å gi gjenlyd gjennom tiden.
EnglishSo the policing layer around the problem becomes the real threat of the act.
Så etterforskingsnivået rundt problemet utgjør den reelle trusselen mot loven.
EnglishAnd I noticed, he's not exactly around here today to face any tough questions.
Og jeg har oppdaget at han ikke er her i dag for å svare på noen vanskelige spørsmål.
EnglishThe volume of surgery had spread around the world, but the safety of surgery had not.
Den vanlige taktikken for å håndtere slike problemer er å øke treningsmengden.
EnglishIf you're listening consciously, you can take control of the sound around you.
Hvis dere hører i bevissthet så kan dere ta kontroll på lydene rundt dere.
English3:01 This drying around the world has lead to a dramatic increase in fires.
3:01 Tørken kring jorda har ført til ein dramatisk auke i talet på brannar.
EnglishBut just in case, I'm trying my hardest to get it right this time around.
Men for sikkerhets skyld, jeg forsøker så godt jeg kan på å få det rett denne gangen.
EnglishAnd sometimes afterwards I'll stick around and sign books and take photos with students.
Og noen ganger blir jeg værende å signerer bøker og ta bilder med studenter.
EnglishSo every second, half of the Library of Congress is swooshing around in this machine.
Så hvert sekund svisjer halve Kongressbiblioteket rundt i denne maskinen.
EnglishAll around the world, we're seeing more and more people embrace this walkshed life.
Verden rundt ser vi flere og flere mennesker omfavne denne livsstilen.
EnglishSo we've created formulations for all around the world using regional byproducts.
Så vi har laget varianter som skal passe over hele verden ved å bruke lokale avfallsstoffer.
EnglishIt's edible, so you can do smart packaging around food that you can cook with the food.
Det er spiselig, så man kan gjøre smart innpakning rundt mat som man kan koke med maten.
EnglishThe pilot had already turned the plane around, and we weren't that far.
Piloten hadde allerede snudd flyet rundt, og vi hadde ikke kommet langt.
EnglishThe truth is, there are just simply not enough donor organs to go around.
Sannheten er den at, det simpelthen ikke er nok organdonorer til alle.
English5:58 Seventh Man: We invented stories, we flew around the world, while remaining in our attic.
5:58 Syvende mann: Vi fant på historier, vi fløy rundt jorden, alt fra loftet vårt.
EnglishAnd he said, "We have the cowboys stationed at distinct places all around."
Og han sa "vi har cowboyer stasjoner ved spesielle steder over alt."
English12:41 These memes are spreading around the world and they are wiping out whole cultures.
12:41 Slike memer spres over hele verden og de utsletter hele kulturer.

Lignende oversettelser av "around there" på norsk

there adverb
Norwegian
around adverb
Norwegian
around preposisjon
Norwegian
here and there adverb
around here adverb
over there adverb
Norwegian