Engelsk-norsk oversettelse av "arm"

EN

"arm" norsk oversettelse

volume_up
arm {subst.}
NO
NO
NO

"arm" engelsk oversettelse

EN
EN

arm {substantiv}

volume_up
1. "part of object"
On the other hand, there's no appropriate reception, muscle signals saying that there is no arm, right?
På den annen side finnes ikke noe tilsvarende mottak, muskelsignalene sier at det ikke finnes noen arm der, sant?
And your motor command saying there is an arm, and, because of this conflict, the brain says, to hell with it, there is no phantom, there is no arm, right?
Og motorkommandoene sier at det finnes en arm der, og på grunn av denne konflikten så sier hjernen, glem det da, finnes det ikke noe fantom, så finnes ikke armen, ikke sant?
2. "part of body"
arm
volume_up
arm {m} (kroppsdel)
On the other hand, there's no appropriate reception, muscle signals saying that there is no arm, right?
På den annen side finnes ikke noe tilsvarende mottak, muskelsignalene sier at det ikke finnes noen arm der, sant?
And your motor command saying there is an arm, and, because of this conflict, the brain says, to hell with it, there is no phantom, there is no arm, right?
Og motorkommandoene sier at det finnes en arm der, og på grunn av denne konflikten så sier hjernen, glem det da, finnes det ikke noe fantom, så finnes ikke armen, ikke sant?
NO

arm {hankjønn}

volume_up
1. alminnelig
arm
volume_up
arm {subst.} (part of object)
På den annen side finnes ikke noe tilsvarende mottak, muskelsignalene sier at det ikke finnes noen arm der, sant?
On the other hand, there's no appropriate reception, muscle signals saying that there is no arm, right?
Og motorkommandoene sier at det finnes en arm der, og på grunn av denne konflikten så sier hjernen, glem det da, finnes det ikke noe fantom, så finnes ikke armen, ikke sant?
And your motor command saying there is an arm, and, because of this conflict, the brain says, to hell with it, there is no phantom, there is no arm, right?
2. "kroppsdel"
arm
volume_up
arm {subst.} (part of body)
På den annen side finnes ikke noe tilsvarende mottak, muskelsignalene sier at det ikke finnes noen arm der, sant?
On the other hand, there's no appropriate reception, muscle signals saying that there is no arm, right?
Og motorkommandoene sier at det finnes en arm der, og på grunn av denne konflikten så sier hjernen, glem det da, finnes det ikke noe fantom, så finnes ikke armen, ikke sant?
And your motor command saying there is an arm, and, because of this conflict, the brain says, to hell with it, there is no phantom, there is no arm, right?

Eksempler av "arm" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishSome mad scientist is going to jab your arm with a needle and take four tubes of blood.
En gal forsker kommer til å stikke deg i armen med en nål og ta fire ampuller blod.
EnglishThe actual nerve supplying the arm was severed, was cut, by say, a motorcycle accident.
Nerven som forsynte armen var skilt, var kuttet, etter la oss si en motorsykkelulykke.
EnglishHe had a phantom arm, excruciatingly painful, and he couldn't move it.
Han hadde en fantomarm, uutholdelig smertefull, og han kunne ikke bevege den.
EnglishAnd I look down at my arm and I realize that I can no longer define the boundaries of my body.
Jeg så ned på armen min, og innså at jeg ikke lenger kunne definere grensene for min egen kropp.
EnglishHe knows that the arm is not there, but, nevertheless, it's a compelling sensory experience for the patient.
Han vet at armen ikke er der men allikevel, det er en overbevisende følelsesopplevelse for pasienten.
EnglishAnd, if you need to know what the current time is it's as simple as drawing a watch -- (Laughter) (Applause) on your arm.
Og hvis du lurer på hva klokken er tegner du bare en klokke -- (Latter) (Applaus) på armen din.
EnglishOn the other hand, there's no appropriate reception, muscle signals saying that there is no arm, right?
På den annen side finnes ikke noe tilsvarende mottak, muskelsignalene sier at det ikke finnes noen arm der, sant?
EnglishHe had his arm amputated 10 years ago.
EnglishHow do you unlearn the learned paralysis, so you can relieve him of this excruciating, clenching spasm of the phantom arm?
Hvordan avlærer man den innlærte lammelsen slik at man kan avlaste ham denne uutholdelige, knyttede krampen i fantomarmen?
EnglishIt was a paralyzed phantom arm.
EnglishAnd when the arm disappears, the bonus is, the pain disappears because you can't have disembodied pain floating out there, in space.
Og når armen forsvinner, så er bonusen at smertene forsvinner, for man kan ikke ha legemsløs smerte svevende rundt der ute i rommet.
EnglishHe had a brachial avulsion, so the nerves were cut and the arm was paralyzed, lying in a sling for a year, and then the arm was amputated.
Han hadde en brakialavulsjon, så nervene ble skilt og armen ble lammet, lagt i fatle for et år, og deretter ble armen amputert.
English10:31 And in that moment my right arm went totally paralyzed by my side.
10:31 Og akkurat da ble den høyre armen fullstendig lammet. Da forsto jeg, "Herregud, jeg har fått slag! Jeg har fått slag!"
EnglishI can't define where I begin and where I end, because the atoms and the molecules of my arm blended with the atoms and molecules of the wall.
Jeg kan ikke si hvor jeg begynner og hvor jeg slutter, fordi de atomene og molekylene som armen min består av blander seg med atomene og molekylene til veggen.
EnglishMaybe, after a period of practice, you can dispense with the mirror, unlearn the paralysis, and start moving your paralyzed arm, and then, relieve yourself of pain."
Kanskje, etter en øvelsesperiode, så kan du klare deg uten speilet, avlære lammelsen og bevege den lammede armen, og dermed lette smertene."
EnglishAnd your motor command saying there is an arm, and, because of this conflict, the brain says, to hell with it, there is no phantom, there is no arm, right?
Og motorkommandoene sier at det finnes en arm der, og på grunn av denne konflikten så sier hjernen, glem det da, finnes det ikke noe fantom, så finnes ikke armen, ikke sant?
EnglishBut when we were looking at the case sheets, what we found was, these people with the paralyzed phantom limbs, the original arm was paralyzed because of the peripheral nerve injury.
Men da vi så over sykejournalene fant vi ut at disse menneskene med paralyserte fantomlemmer, den originale armen var paralysert på grunn av skaden i den perifere nerven.
EnglishAnd so I became the head of neurophysiology for the clinical arm of this team, and we're finally able to use this technology towards actually helping children with brain disorders.
Og dermed ble jeg nevrofysiologisk leder for den kliniske delen av denne gruppen, og vi er endelig i stand til å bruke denne teknologien til å faktisk hjelpe barn med hjernelidelser.

Synonymer (engelsk) for "arm":

arm
coat of arms