Engelsk-norsk oversettelse av "argument"

EN

"argument" norsk oversettelse

NO
EN

argument {substantiv}

volume_up

Eksempler av "argument" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishI decided I would destroy my own argument by creating an absurd proposition.
Jeg bestemte meg for å ødelegge mitt eget argument ved å lage et absurd forslag.
EnglishThe idea is to have an argument that is so powerful that it knocks out your opponents.
Poenget her er å ha et argument som er så kraftfullt at det slår ut dine opponenter.
EnglishThen I'm going to have to make an argument why you're incorrect about the other assumption.
Så skal jeg komme med et argument om hvorfor du tar feil angående den antakelsen.
EnglishAdd this line followed by the argument you use in 'setDomainName()'.
Legg til denne linjen etterfulgt av argumentet du bruker i setDomainName().
EnglishBut my argument is, "What's wrong with cafeterias?" I've had some great meals at cafeterias.
Mitt argument er, "Hva er galt med kafeterier?" Jeg har fått kjempegod mat på kafeterier.
EnglishIn this grumpy but charming monologue, Robin Ince makes the argument against.
I denne ironiske og sjarmerende monologen argumenterer Robin Ince for og imot vitenskap og mirakler.
EnglishAnd he says, you know, "Philosophers love rational argument."
Og han sier, vel, "Filosofer liker veldig godt rasjonelle argumenter."
EnglishOtherwise, you couldn't get the right kind of argument going.
Ellers ville du ikke få den riktige typen diskusjon i gang.
EnglishAnd the argument would be exactly the same as for the bats.
Og argumentet ville vært nøyaktig som med flaggermus.
EnglishAnd so they invented the scientific journal as a way of synchronizing the argument across the community of natural scientists.
Og så oppfant de det vitenskapelige tidsskriftet som en måte å synkronisere diskusjon på tvers av fellesskapet av naturforskere.
EnglishAnd yes, there was a lot of conflict and debate and argument, but that allowed everyone around the table to be creative, to solve the problem, and to change the device.
Og ja, det ble mye konflikt og debatt og diskusjon, men det lot alle rundt bordet være kreative, løse problemet, og endre utstyret.
EnglishPhilosopher Dan Dennett makes a compelling argument that not only don't we understand our own consciousness, but that half the time our brains are actively fooling us.
Filosofen Dan Dennett argumenterer overbevisende for at ikke bare er det slik at vi ikke forstår vår egen bevissthet, men halvparten av tiden vil våre hjerner lure oss trill rundt.