Engelsk-norsk oversettelse av "to argue"

EN

"to argue" norsk oversettelse

EN

to argue [argued|argued] {verb}

volume_up
He's better at arguing than you are, having had thousands of years to practice."
Han er bedre å krangle enn det du er, han har hatt tusener av år til å øve."
to argue

Eksempler av "to argue" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd some of you may argue, well, don't today's cell phones do that already?
Noen av dere hevder kanskje, vel, gjør ikke dagens mobiler dette allerede?
English5:11 So I study social media, which means, to a first approximation, I watch people argue.
5:11 Så studerer jeg sosiale medier, noe som mer eller mindre betyr at jeg ser på mens folk krangler.
English"Don't ever argue with the Devil.
EnglishThey just grow and divide, and grow and divide -- so a kind of boring life, except that what I would argue is that you have an amazing interaction with these critters.
De vokser og deler seg, vokser og deler seg -- altså et slags kjedelig liv, likevel vil jeg hevde at dere er i et forbløffende samspill med disse små krypene.