Engelsk-norsk oversettelse av "area"

EN

"area" norsk oversettelse

volume_up
area {subst.}
EN

area {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
To find results for a specific area, you can set your location.
For å finne resultater fra et spesifikt område, kan du angi posisjonen din.
In the top left-hand corner, you've got this yellow-green area.
Oppe til venstre er det et gulgrønt område.
0:40 So when I was growing up in a really rural area in Maine, the Internet meant something very different to me.
0:40 Da jeg vokste opp i et virkelig øde område i Maine, betydde Internett noe veldig annet for meg.
2. måleenheter
Så for eksempel, la oss ta areal.
The unit converter currently works for: temperature, length, mass, speed, volume, area, fuel consumption, time, and digital storage.
Verktøyet for enhetskonvertering fungerer for øyeblikket for temperatur, lengde, masse, hastighet, volum, areal, drivstofforbruk, tid og digital lagring.
When you deal with a concept like area -- well, we also provide a set of tools that the child is invited to experiment with in order to learn.
Når du jobber med et konsept som areal -- vel, vi tilbyr også et sett med verktøy som ungen blir invitert til å eksperimentere med for å lære.

Eksempler av "area" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishPressing Escape from this location will take you back to the main document area.
Pressing Escape from this location will take you back to the main document area.
EnglishWe all have done it, leaving the area because the sound in there is so dreadful.
Alle har gjort det - forlatt området fordi lyden der inne er så fryktelig.
EnglishNow, when that area's damaged, you lose the ability to see faces, right?
Når det området er skadet, så mister du egenskapen til å se ansikter, sant?
EnglishWe understand that due to postal service issues in your area your PIN can fail to reach you.
Vi forstår at problemer med postgangen kan føre til at PIN-koder ikke kommer frem.
EnglishClick the status area in the lower-right corner of your screen and select your network.
Klikk på statusfeltet nederst til høyre på skjermen, og velg nettverket.
EnglishTip: Your Chromebook automatically connects to wired local area networks whenever possible.
Tips: Chromebooken kobles automatisk til kablet lokalnett når det er mulig.
EnglishThe following controls are available in the lower-right area of the browser window:
Følgende kontroller finner du nederst til høyre i nettleservinduet:
EnglishClick the status area in the lower-right corner, where your account picture appears.
Klikk på statusfeltet nederst til høyre, der kontobildet ditt vises.
EnglishAdjust the viewing area by using the arrow and shift keys until your screen is aligned properly.
Juster visningsområdet ved å bruke pil- og shift-tastene til justeringen er korrekt.
EnglishTo find results for a specific area, you can set your location.
For å finne resultater fra et spesifikt område, kan du angi posisjonen din.
EnglishClick the status area to quickly check the state of your connection.
Klikk på statusfeltet for raskt å sjekke tilstanden til tilkoblingen.
EnglishYou can also double-click the area between your tabs and the button.
Du kan også dobbeltklikke på området mellom fanene dine og knappen.
EnglishPressing Escape again take you back to the main spreadsheet area.
Pressing Escape again take you back to the main spreadsheet area.
EnglishData is inherently unsexy, but it can jumpstart an area's recovery.
Data er og blir usexy, men det kan hurtigstarte opprydningen.
EnglishAnd I have learned that there are kooks in every area of life.
Og jeg har erfart at det finnes raringer på alle områder i livet.
EnglishSo in the morning, you see which direction the sunflower is facing, and you mark it on the blank area in the base.
Så om morgenen ser du hvilken vei den peker, og så markerer du det ved foten.
EnglishThey've all moved back to the rural area where they came from.
De har all flyttet tilbake til landsbyene hvor de kom fra.
EnglishClick the status area in the lower-right corner of your screen and select the network listed in the menu.
Klikk på statusfeltet nederst til høyre på skjermen, og velg nettverket som er angitt i menyen.
EnglishTo see the shelf and status area when they're hidden, move the pointer over the bottom area on your screen.
Før markøren over det nederste området av siden for å se hyllen og statusfeltet når de skjules.
EnglishPressing Escape again take you back to the main form area.
Pressing Escape again take you back to the main form area.