Engelsk-norsk oversettelse av "architecture"

EN

"architecture" norsk oversettelse

EN

architecture {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
architecture
And the second thing is, we're going to restructure its architecture.
Og det andre er at vi skal restrukturere dens arkitektur.
Salman was the consummate perfectionist, and every one of his stores was a jewel of Bauhaus architecture.
Salman var den fullendte perfeksjonist, og hver og en av butikkene hans var en juvel av Bauhaus arkitektur.
And the more technical topics, such as architecture, materials and, strangely enough, men, those are not good topics to talk about.
Og de mer teknologiske temaene som arkitektur, materialer og merkelig nok menn, disse er ikke gode temaer å prate om.
2. arkitektur
architecture
And the second thing is, we're going to restructure its architecture.
Og det andre er at vi skal restrukturere dens arkitektur.
Salman was the consummate perfectionist, and every one of his stores was a jewel of Bauhaus architecture.
Salman var den fullendte perfeksjonist, og hver og en av butikkene hans var en juvel av Bauhaus arkitektur.
And the more technical topics, such as architecture, materials and, strangely enough, men, those are not good topics to talk about.
Og de mer teknologiske temaene som arkitektur, materialer og merkelig nok menn, disse er ikke gode temaer å prate om.

Eksempler av "architecture" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnother thing to keep in mind is the information architecture of your site.
Det er også lurt å ha informasjonsarkitekturen til nettstedet ditt i mente.
EnglishWe refer to this design as Chrome’s "multiple processes architecture".
Vi omtaler denne utformingen som Chromes flerprosessarkitektur.
EnglishAnd the second thing is, we're going to restructure its architecture.
Og det andre er at vi skal restrukturere dens arkitektur.
EnglishSalman was the consummate perfectionist, and every one of his stores was a jewel of Bauhaus architecture.
Salman var den fullendte perfeksjonist, og hver og en av butikkene hans var en juvel av Bauhaus arkitektur.
EnglishAnd the more technical topics, such as architecture, materials and, strangely enough, men, those are not good topics to talk about.
Og de mer teknologiske temaene som arkitektur, materialer og merkelig nok menn, disse er ikke gode temaer å prate om.
EnglishChrome uses a "multiple processes architecture", which means its processes are designed to work independent of one another.
Chrome bruker flerprosessarkitektur, noe som betyr at prosessene i nettleseren er utformet for å fungere uavhengig av hverandre.
EnglishTED Fellow and urban designer Mitchell Joachim presents his vision for sustainable, organic architecture: eco-friendly abodes grown from plants and — wait for it — meat.
TED Fellow og urban designer Mitchell Joachim presenterer sin visjon for bærekraftig, organisk arkitektur: miljøvennlige hjem, grodd fram av planter og — vent — kjøtt.

Synonymer (engelsk) for "architecture":

architecture