Engelsk-norsk oversettelse av "archer"

EN

"archer" norsk oversettelse

EN

archer {substantiv}

volume_up

Eksempler av "archer" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd I finally came across this fantastic quote by a British playwright, William Archer: "Drama is anticipation mingled with uncertainty."
Og til slutt kom jeg over dette fantastiske sitatet av en britisk dramatiker, William Archer: "Drama er forventning blandet med usikkerhet."

Synonymer (engelsk) for "archer":

archer
English