Engelsk-norsk oversettelse av "Arab"

EN

"Arab" norsk oversettelse

volume_up
Arab {subst.}
NO
NO
NO
EN

Arab {substantiv}

volume_up
1. "Semitic person"
11:54 Rumi has another story about three men, a Turk, an Arab and -- and I forget the third person, but for my sake, it could be a Malay.
11:54 Rumi har en annen historie om tre personer, en tyrker, en araber, og jeg glemmer den tredje personen, men for min del kan det ha vært en malay.

Eksempler av "Arab" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishSo when Arab socialism started in Egypt, it spread across the region.
Så da arabisk sosialisme begynte i Egypt, spredte det seg over hele regionen.
EnglishThe Arab uprisings have demonstrated that this is already beginning.
Opprørene i de arabiske landene har vist at dette allerede holder på.
English13:47 And as we try to understand this broad movement across the Arab world, we are not powerless.
13:47 Og mens vi forsøker å forstå den brede bevegelsen over den arabiske verden, er vi ikke maktesløse.
EnglishArab countries not so much, but Iran is quite high.
Arabiske land har ikke så høyt nivå, men Iran ligger ganske høyt.
EnglishWe had to bring, in this case, the Arab League in.
Vi måtte, i dette tilfelle, få med oss den Arabiske Liga.
EnglishIn fact, often, as we've seen happen in a lot of the Arab Spring revolts, often those divisions are along religious lines.
Faktisk, ofte, slik vi har sett i mange av opprørene fra den arabiske våren, er ofte disse skillelinjene langs religiøse linjer.
EnglishUnited Arab Emirates
EnglishThe point is that we are probably seeing, for the first time in the history of the Arab world, a revolution bottom-up -- people's revolution.
Poenget er at vi antakelig er vitne til, for første gang i den arabiske verdens historie, en revolusjon fra grasrota -- folkets revolusjon.
English11:54 Rumi has another story about three men, a Turk, an Arab and -- and I forget the third person, but for my sake, it could be a Malay.
11:54 Rumi har en annen historie om tre personer, en tyrker, en araber, og jeg glemmer den tredje personen, men for min del kan det ha vært en malay.
EnglishHave you ever looked at the Arab uprisings and thought, "How could we have predicted that?"
Har du noen gang sett på arabiske opprør og tenkt: "Hvordan kunne vi ha forutsett dette?" eller: "Hvordan kunne vi ha forberedt oss bedre mot dette?"

Synonymer (engelsk) for "Arab":

Arab
English
Arabic