Engelsk-norsk oversettelse av "approximation"

EN

"approximation" norsk oversettelse

EN

approximation {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
approximation
2. "estimation"
approximation

Eksempler av "approximation" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishSo to a first approximation, we have these things -- twenty petahertz synapse firings.
Som et første anslag, vi har disse greiene - tyve petahertz synapse-avfyringer.
English5:11 So I study social media, which means, to a first approximation, I watch people argue.
5:11 Så studerer jeg sosiale medier, noe som mer eller mindre betyr at jeg ser på mens folk krangler.
EnglishBut to a first approximation, the size of this machine is the size -- and its complexity, kind of -- to your brain.
Men som et første anslag, er størrelsen på denne maskinen lik størrelsen – og kompleksiteten, omtrent som - hjernen din.
EnglishTo a first approximation, the problem of managing a large software project is the problem of keeping this social chaos at bay.
Forenklet, er problemet med å håndtere et stor programvareprosjekt lik problemet med å holde dette sosiale kaoset i sjakk.
EnglishNote: You may notice that Google Search results reflect a rough approximation of your location even when this setting is turned off.
Merk: Det kan hende du opplever at Googles søkeresultater gjenspeiler et omtrentlig anslag av posisjonen din, selv når denne innstillingen er slått av.

Synonymer (engelsk) for "approximation":

approximation
approximately