Engelsk-norsk oversettelse av "approximately"

EN

"approximately" norsk oversettelse

EN

approximately {adverb}

volume_up
approximately (også: say)
Payments are sent within approximately 30 days of the end of the month.
Betalingene sendes innen omtrent 30 dager etter slutten av måneden.
approximately (også: say)
Changes will take effect within approximately one hour.
Endringene trer i kraft innen cirka én time.
If you decide to cancel your account and your account balance is greater than the cancellation threshold, you'll receive your final payment within approximately 90 days of the end of the month.
Hvis du velger å avslutte kontoen, og kontosaldoen er større enn avslutningsgrensen, mottar du den siste betalingen fra oss cirka 90 dager etter månedsslutt.
approximately

Eksempler av "approximately" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English(Laughter) Approximately 5,000 miles from Delhi is the little town of Gateshead.
(Latter) Omlag 8 000 kilometer fra Delhi er den lille byen Gateshead.
EnglishBandwidth used will typically be approximately 150 Kbps upstream and 500 Kbps downstream.
Båndbredden som brukes, er vanligvis rundt 150 kbps opp og 500 kbps ned.
EnglishBandwidth used will typically be approximately 500 Kbps in each direction.
Båndbredden som brukes, er vanligvis rundt 500 kbps i hver retning.
EnglishBandwidth used will typically be approximately 35 Kbps in each direction.
Båndbredden som brukes, er vanligvis rundt 35 kbps i hver retning.
EnglishPayments are sent within approximately 30 days of the end of the month.
Betalingene sendes innen omtrent 30 dager etter slutten av måneden.
EnglishPlease note that this process takes approximately 3-4 weeks, depending on app submission volume.
Please note that this process takes approximately 3-4 weeks, depending on app submission volume.
EnglishHumans have lived for much, much longer than the approximately 10,000 years of settled agricultural civilization
Mennesker har levd mye, mye lengre enn de tilnærmet 10 000 årene med etablert landbrukssivilisasjon,
EnglishChanges will take effect within approximately one hour.
EnglishIf your account is suspended, it’ll be placed on immediate payment hold and no ads will be displayed for approximately 30 days.
Hvis kontoen din blir suspendert, blir betalingene dine umiddelbart holdt tilbake, og ingen annonser blir vist i circa 30 dager.
English4:01 Which reminds us, as Rod Brooks was saying yesterday: what we are, what each of us is -- what you are, what I am -- is approximately 100 trillion little cellular robots.
4:01 Den minner oss, som Rod Brooks sa i går: hva vi er, det enhver av oss er -- hva dere er, hva jeg er -- er omkring 100 billioner av små cellulære roboter.
EnglishIf you decide to cancel your account and your account balance is greater than the cancellation threshold, you'll receive your final payment within approximately 90 days of the end of the month.
Hvis du velger å avslutte kontoen, og kontosaldoen er større enn avslutningsgrensen, mottar du den siste betalingen fra oss cirka 90 dager etter månedsslutt.

Synonymer (engelsk) for "approximately":

approximately
approximation