Engelsk-norsk oversettelse av "to approve"

EN

"to approve" norsk oversettelse

EN

to approve [approved|approved] {verb}

volume_up
It’s now up to you to review and approve the ad that’s going to show on your site.
Nå er det du som må gjennomgå og godkjenne annonsen som skal vises på nettstedet ditt.
You won’t need to manually approve individual permissions updates that belong to a permissions group you’ve already accepted.
Du trenger ikke manuelt å godkjenne individuelle tillatelsesoppdateringer, som tilhører en tillatelsesgruppe du allerede har akseptert.
box, touch Yes to approve or No to remove the tag.
-feltet trykker du Ja for å godkjenne eller Nei for å fjerne merket.

Eksempler av "to approve" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIt’s now up to you to review and approve the ad that’s going to show on your site.
Nå er det du som må gjennomgå og godkjenne annonsen som skal vises på nettstedet ditt.
EnglishLearn how to approve or remove tags.
I denne seksjonen kan du se på bilder du er merket i. Finn ut hvordan du godkjenner eller fjerner merker.
EnglishYou'll also notice this delay when you approve AdWords accounts that you've blocked in the past.
Du vil oppleve den samme forsinkelsen når du godkjenner AdWords-kontoer som du tidligere har blokkert.
EnglishIf the primary language of your website doesn't appear in our list of supported languages, we'll be unable to approve your application.
Hvis det primære språket på nettstedet ditt ikke vises i listen over språk som støttes, kan vi ikke godkjenne søknaden din.
EnglishYou won’t need to manually approve individual permissions updates that belong to a permissions group you’ve already accepted.
Du trenger ikke manuelt å godkjenne individuelle tillatelsesoppdateringer, som tilhører en tillatelsesgruppe du allerede har akseptert.
EnglishClick the "remove" or "pre-approve" button next to the Pre-approved or Blocked AdWords account to change its status.
Klikk på «Fjern»- eller «Forhåndsgodkjenn»-knappen ved siden av den forhåndsgodkjente eller blokkerte AdWords-kontoen du ønsker å endre status for.
Englishbox, touch Yes to approve or No to remove the tag.
For å godkjenne eller fjerne disse merkene, trykker du på bildet for å åpne det. I Er dette deg?-feltet trykker du Ja for å godkjenne eller Nei for å fjerne merket.
EnglishTo pre-approve or block all ads for a particular AdWords account, locate an ad related to that account in the Ad review center.
Hvis du vil forhåndsgodkjenne eller blokkere alle annonser for en bestemt AdWords-konto, går du til Annonsevurderingssenteret og finner en annonse som er knyttet til denne kontoen.
EnglishHover over the ad, click the gear icon and choose either Pre-approve this AdWords account or Block this AdWords account, depending on your preference.
Hold markøren over annonsen, klikk på tannhjulikonet, og velg Forhåndsgodkjenn denne AdWords-kontoen eller Blokker denne AdWords-kontoen, avhengig av hva du foretrekker.
EnglishIf your website is already verified in Webmaster Tools, then the verified webmaster can approve a request to connect your website to your Google+ Page.
Hvis nettstedet ditt allerede er bekreftet i Verktøy for nettredaktører, kan den bekreftede nettredaktøren godkjenne en forespørsel om å koble nettstedet til Google+-siden din.
EnglishAs stated in the AdSense Direct publisher policies, Google reserves the right to approve all ad creatives and destination URLs for each AdSense Direct campaign.
Som angitt i retningslinjene for AdSense Direct-utgivere forbeholder Google seg retten til å godkjenne alle annonser og destinasjonsadresser for hver AdSense Direct-kampanje.

Synonymer (engelsk) for "approval":

approval