Engelsk-norsk oversettelse av "approval"

EN

"approval" norsk oversettelse

EN

approval {substantiv}

volume_up
As we speak, the world's first human embryonic stem cell trial for spinal cord injury is currently underway following the USFDA approval.
Akkurat nå, er verdens første kliniske forsøk på humane embryonale stamceller for ryggmargsskader nå underveis etter godkjennelse fra USFDA.
approval (også: endorsement)
All the accounts that have reached the threshold are then sent for approval.
Alle kontoer som har nådd grensen, sendes deretter til godkjenning.
Once you’ve given your approval, the status of your campaign changes from “awaiting approval” to “pending Google approval”.
Når du har godkjent annonsen, endres statusen til kampanjen din fra Venter på godkjenning til Venter på godkjenning fra Google.
Depending on the type of community, you may have to wait for approval before becoming a member.
Det kan hende du må vente på godkjenning før du kan bli medlem, avhengig av hvilken type gruppe det dreier seg om.

Eksempler av "approval" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe AdSense approval process has several steps - some on our end and some on yours.
Godkjenningsprosessen for AdSense har flere trinn – noen tar vi oss av, andre er for deg.
EnglishAll the accounts that have reached the threshold are then sent for approval.
Alle kontoer som har nådd grensen, sendes deretter til godkjenning.
EnglishWe have a two-step approval process for all accounts in AdSense.
Vi har en godkjenningsprosess i to trinn for alle kontoer i AdSense.
EnglishWe can tell you how long our part of the approval process will take.
Vi kan fortelle deg hvor lang tid vår del av prosessen vil ta.
EnglishAnd so, you know, 390 percent approval rating ain't so bad.
Og så, dere vet, 390 prosent erkjennelse rating er ikke så verst.
EnglishDepending on the type of community, you may have to wait for approval before becoming a member.
Det kan hende du må vente på godkjenning før du kan bli medlem, avhengig av hvilken type gruppe det dreier seg om.
EnglishYou can see how the approval process works here.
EnglishOnce you’ve given your approval, the status of your campaign changes from “awaiting approval” to “pending Google approval”.
Når du har godkjent annonsen, endres statusen til kampanjen din fra Venter på godkjenning til Venter på godkjenning fra Google.
EnglishOnce the advertiser has agreed to your campaign, the status of the campaign changes from “pending advertiser” to “awaiting approval”.
Når annonsøren har godtatt kampanjen din, endres statusen til kampanjen fra Venter på annonsør til Venter på godkjenning.
EnglishAs we speak, the world's first human embryonic stem cell trial for spinal cord injury is currently underway following the USFDA approval.
Akkurat nå, er verdens første kliniske forsøk på humane embryonale stamceller for ryggmargsskader nå underveis etter godkjennelse fra USFDA.
EnglishBefore submitting your integration for approval, be sure to confirm that your ad rendering is compliant with our product-specific usage guidelines.
Før du sender integreringen din inn til godkjenning, må du kontrollere at annonsevisningen er i henhold til de produktspesifikke retningslinjene for bruk.
EnglishHave you received an approval email saying that your account has been fully approved and ads should start to show on the pages of your site?
Har du mottatt en godkjennings-e-post med informasjon om at kontoen din har blitt fullt ut godkjent og annonser skal begynne å bli vist på sidene på nettstedet ditt?
EnglishDoing so provides web and mobile users the ability to register their interest or approval of an ad on their Google+ profile and on the ad itself.
Når dette gjøres, får nettbrukere og mobilbrukere mulighet til å registrere interesse for eller gi støtte til en annonse i Google+-profilen sin og på selve annonsen.
EnglishAfter approval, you'll be issued a publisher ID that you can use to request live ads and you'll be ready to start earning revenue through your interactive media content.
Når integreringen er godkjent, mottar du en utgiver-ID du kan bruke til å sende forespørsler om reelle annonser, slik at du kan begynne å tjene penger på det interaktive medieinnholdet ditt.

Synonymer (engelsk) for "approval":

approval