Engelsk-norsk oversettelse av "appropriate"

EN

"appropriate" norsk oversettelse

EN

appropriate {adjektiv}

volume_up
appropriate (også: applicable)
If your site has content which you wouldn't be comfortable viewing at work or with family members around, then it probably isn't an appropriate site for Google ads.
Hvis du ikke ville ha vært komfortabel med å se på innholdet på nettstedet ditt på jobben eller sammen med familien, er ikke nettstedet egnet til å legge ut Google-annonser på.
appropriate (også: applicable, expedient, proper)
We’ll investigate this matter and take the appropriate actions.
Vi undersøker denne saken nærmere og iverksetter passende tiltak.
Secondly, make it appropriate to the situation.
Dernest gjør det passende til situasjonen.
What is the appropriate new metaphor for aging?
Hva er en mer passende metafor for aldring?
appropriate
appropriate

Eksempler av "appropriate" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishSelect the appropriate combination for your situation and submit your tax information.
Velg riktig kombinasjon for din situasjon, og send inn skatteinformasjonen din.
EnglishOur interface will guide you to the appropriate forms and requirements for your account.
I grensesnittet veiledes du til de riktige skjemaene og kravene for kontoen din.
EnglishIf this happens, Google will make the appropriate refund to the advertiser.
Hvis dette skjer, tilbakefører Google det aktuelle beløpet til annonsøren.
EnglishIf this happens to your site, our system will try to display appropriate ads for your page.
Hvis dette skjer med ditt nettsted, vil systemet forsøke å vise passende annonser på siden.
EnglishPlease ask the sender for the details of the bounce message and select the appropriate option below.
Spør avsenderen om hva som står i returmeldingen, og velg ett av alternativene nedenfor.
EnglishEach application can enforce its licensing status in the way most appropriate for it.
Hver app kan håndheve lisensieringsstatusen den er tilordnet slik det passer best for den enkelte appen.
EnglishWe’ll investigate this matter and take the appropriate actions.
Vi undersøker denne saken nærmere og iverksetter passende tiltak.
EnglishPlease read the notification carefully and make any appropriate changes to your site to resolve the issue.
Les varselet nøye, og gjør de nødvendige endringene på nettstedet ditt for å løse problemet.
EnglishPlease make sure that the user is logged into the appropriate Google Play account before opening your app.
Påse at brukeren har logget seg på den rette Google Play-kontoen, før vedkommende åpner appen din.
EnglishCarriers or network administrators can then block or take appropriate action on the request.
Operatører eller nettverksadministratorer kan deretter blokkere eller iverksette nødvendige tiltak for forespørselen.
EnglishPlease ask the sender for the details of the bounce message and select the appropriate option below.
EnglishOn the other hand, there's no appropriate reception, muscle signals saying that there is no arm, right?
På den annen side finnes ikke noe tilsvarende mottak, muskelsignalene sier at det ikke finnes noen arm der, sant?
EnglishOur policy regarding adult or mature content may include any material that is not appropriate for all audiences.
Retningslinjene våre for seksuelt innhold kan omfatte alt materiale som ikke egner seg for alle målgrupper.
EnglishOnce we receive your appeal, we'll do our best to inform you quickly and will proceed with appropriate action as necessary.
Når vi mottar klagen din, gjør vi vårt beste for å informere deg raskt og iverksette nødvendige tiltak.
EnglishOur interface will help guide you to the appropriate forms and requirements for your particular situation.
I grensesnittet vårt er det lett for deg å finne de riktige skjemaene og kravene som gjelder for din konkrete situasjon.
EnglishIf you're not reporting a violation, please return to our Help Center and select the appropriate topic.
Hvis du ikke skal rapportere brudd på programretningslinjene, kan du gå tilbake til brukerstøtten og velge det riktige emnet.
EnglishWhat is the appropriate new metaphor for aging?
EnglishSecondly, make it appropriate to the situation.
EnglishOur interface will help guide you to the appropriate forms and requirements for your particular situation.
Vi har utformet grensesnittet vårt slik at det skal være enkelt for deg å finne skjemaene og kravene som er relevante for deg.
EnglishYou can install the appropriate fonts in your operating system to view Gmail in another language, without all the boxes.
Du kan installere de nødvendige skriftene på operativsystemet for å vise Gmail på andre språk, uten alle boksene.

Synonymer (engelsk) for "appropriate":

appropriate