EN

appreciated {adjektiv}

volume_up
appreciated
(Laughter) But I appreciated the energy, I'll tell you that.
(Latter) Men jeg satt pris energien, det skal du ha.
You will feel loved and appreciated like never before and reconnect with friends and acquaintances you haven't heard from in years.
Du vil føle deg elsket og satt pris som aldri før og ta opp tråden med vener og bekjente du ikke har hørt fra på årevis.

Eksempler av "appreciated" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English(Laughter) But I appreciated the energy, I'll tell you that.
(Latter) Men jeg satt pris på energien, det skal du ha.
EnglishYou will feel loved and appreciated like never before and reconnect with friends and acquaintances you haven't heard from in years.
Du vil føle deg elsket og satt pris på som aldri før og ta opp tråden med vener og bekjente du ikke har hørt fra på årevis.
EnglishI really appreciated that.
EnglishBut like every scientist, she appreciated that to make her mark, what she needed to do was find a hard problem and solve it.
Men som enhver vitenskapsmann, verdsatte hun at for å gjøre seg merket, var det hun trengte å gjøre å finne et vanskelig problem, og løse det.

Synonymer (engelsk) for "appreciated":

appreciated
appreciation