EN

to appreciate [appreciated|appreciated] {verb}

volume_up
1. alminnelig
to appreciate
to appreciate
But my parents -- I think part of why they kind of are able to appreciate it is because they don't understand it.
Men mine foreldre -- Jeg tror noe av grunnen til hvorfor de på et vis klarer å sette pris det er fordi de ikke forstår det.
to appreciate
2. "to value highly"
to appreciate

Eksempler av "to appreciate" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishPlease know we are working to resolve these issues and appreciate your patience.
Vi jobber med å løse disse problemene og setter pris på tålmodigheten din.
EnglishWe appreciate your feedback but will not follow up on individual cases.
Vi setter pris på tilbakemeldingen, men kommer ikke til å følge opp enkeltsaker.
EnglishWe apologize for the inconvenience and appreciate your patience.
Vi beklager problemene dette medfører, og setter pris på din tålmodighet.
EnglishWe appreciate your patience as we expand this payment option.
Vi setter pris på at du viser tålmodighet mens vi utvider dette betalingsalternativet.
EnglishWe are working on making this feature more widely available and we appreciate your patience.
Vi arbeider med å gjøre denne funksjonen tilgjengelig i flere land, og vi setter pris på at du venter.
EnglishWe appreciate your help in upholding these standards.
Vi setter pris på at du hjelper oss med å opprettholde disse standardene.
EnglishWe appreciate your taking the time to report this issue.
Vi setter pris på at du tar deg tid til å rapportere dette problemet.
English6:12 I appreciate your attention today, because to show that you truly care, you listen.
6:12 Jeg setter pris på deres oppmerksomhet i dag, fordi for å vise at man virkelig bryr seg, så lytter man.
EnglishWe appreciate your concern regarding invalid clicks.
Vi setter pris på at du tar ugyldige klikk på alvor.
EnglishWe appreciate your patience during this time.
Takk for tålmodigheten i forbindelse med denne prosessen.
English0:11 Of the five senses, vision is the one that I appreciate the most, and it's the one that I can least take for granted.
0:11 Av de fem sansene setter jeg mest pris på synet, og det er den jeg kan ta minst som en selvfølge.
EnglishWe appreciate your understanding.
EnglishBut my parents -- I think part of why they kind of are able to appreciate it is because they don't understand it.
Men mine foreldre -- Jeg tror noe av grunnen til hvorfor de på et vis klarer å sette pris på det er fordi de ikke forstår det.
English2:26 I wanted to tell Michael before he spoke that I really appreciate what he does, because it makes my life work a whole lot easier.
2:26 Jeg ville si til Michael før han talte at jeg virkelig setter pris på det han gjør, for det gjør jobben min så mye enklere.
EnglishWe appreciate your help!
EnglishWe appreciate your help!
EnglishWe're continually working on improving the Google Play experience for all users, and we appreciate your assistance in this effort.
Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre Google Play-butikkopplevelsen for alle brukere, og vi setter pris på ditt bidrag i forbindelse med dette.
EnglishWhen you find a post you like, don't be shy to add a comment, +1 the post, or reshare it with your circles that might also appreciate it.
Når du finner et innlegg du liker, er det bare å skrive en kommentar, gi +1 til innlegget eller videresende det til folk du tror kan være interessert.
EnglishI appreciate your time.
La den Ene lese det. Alt vil bli lesbart for maskiner; du vil ønske å lage det maskinen kan lese. Og den Ene er oss - vi er i den Ene. Takk for oppmerksomheten.

Synonymer (engelsk) for "appreciated":

appreciated
appreciation