Engelsk-norsk oversettelse av "to apply"

EN

"to apply" norsk oversettelse

EN

to apply [applied|applied] {verb}

volume_up
1. alminnelig
How can we take those feelings from games and apply them to real-world work?
Hvordan kan vi ta de følelsene fra spill og bruke dem i virkelighetens arbeid?
Can we apply the techniques that worked here to this?
Kan vi bruke teknikkene som fungerte der borte til dette?
You can apply ad styles when you create or edit an ad unit or custom search engine.
Du kan bruke annonsestiler når du oppretter eller redigerer en annonseenhet eller tilpasset søkemotor.
And yet people are interestingly resistant to the idea of applying evolutionary thinking to thinking -- to our thinking.
Ikke desto mindre interessant at mange mange yter motstand når det gjelder ideen om å anvende evolusjonær tenkning på seg selv - vår tenkning.
2. "to make an application"
to apply (også: to hunt, to seek, to seek)
*Users in some countries may still need to apply through an application form.
*Brukere i enkelte land må kanskje fremdeles søke via et søknadsskjema.
First let`s make sure the email address that you used to apply for AdSense is verified.
Først må vi sørge for at e-postadressen du brukte til å søke på AdSense med, er bekreftet.
As your YouTube videos accumulate more views, you may want to apply for an AdSense account to associate with your YouTube account.
Etter hvert som YouTube-videoene dine oppnår flere visninger, kan du vurdere å søke om en AdSense-konto som kan knyttes til YouTube-kontoen din.
3. "to lay or spread on"

Eksempler av "to apply" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThese instructions apply to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
Disse instruksjonene gjelder for Google Chrome på Windows, Mac, Linux og Chrome OS.
EnglishIf you have multiple accounts, these settings only apply to the account you chose.
Hvis du har flere kontoer, gjelder disse innstillingene kun for kontoen du valgte.
EnglishPress Enter to apply the font to selected text, or to start typing with that font.
Press Enter to apply the font to selected text, or to start typing with that font.
EnglishHow can we take those feelings from games and apply them to real-world work?
Hvordan kan vi ta de følelsene fra spill og bruke dem i virkelighetens arbeid?
EnglishThese tips apply to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
Disse instruksjonene gjelder Google Chrome for Windows, Mac, Linux og Chrome OS.
EnglishIf none of these situations apply, then the activity might be suspicious.
Hvis ingen av disse situasjonene gjelder for deg, kan aktiviteten være mistenkelig.
EnglishWe won’t apply the correction if you’re on a different network, for example.
Vi bruker for eksempel ikke korrigeringen hvis du er på et annet nettverk.
EnglishRefinements and Labels Refinements are labels that you apply to web sites.
Avgrensinger og etiketter Avgrensinger er etiketter du bruker på nettsteder.
English*Users in some countries may still need to apply through an application form.
*Brukere i enkelte land må kanskje fremdeles søke via et søknadsskjema.
EnglishThe tax rates you specify automatically apply when the buyer checks out.
Avgiftssatsene du angir, legges automatisk til når kjøperen går til kassen.
EnglishOnce you've selected a new date range, click Apply to update your report.
Etter at du har valgt en ny datoperiode, klikker du på Bruk for å oppdatere rapporten.
EnglishThe tax rates you specify automatically apply when the buyer checks out.
Avgiftssatsene du angir, brukes automatisk når kjøperen fullfører utsjekkingsprosessen.
EnglishPlease note that the foregoing cancellation right does not apply after a free trial.
Vær oppmerksom på at den ovennevnte kanselleringen ikke gjelder etter en gratis prøveperiode.
EnglishFirst let`s make sure the email address that you used to apply for AdSense is verified.
Først må vi sørge for at e-postadressen du brukte til å søke på AdSense med, er bekreftet.
EnglishThis step does not apply to accounts based in Brazil, Argentina, India, Russia, or Taiwan.
Dette trinnet gjelder ikke for kontoer i Brasil, Argentina, India, Russland eller Taiwan.
EnglishWhen you rent a video on Google Play, you have two time periods that apply to your rental.
Når du leier video på Google Play, er det to leieperioder som gjelder for leiefilmen din.
EnglishChanges you make to your visibility settings apply to future activity updates.
Endringer du gjør i synlighetsinnstillingene dine, gjelder for fremtidige aktivitetsoppdateringer.
EnglishThese preferences apply to all Google products, not just Google+.
Disse innstillingene gjelder for alle Google-produkter, ikke bare Google+.
EnglishThe language preferences you set will apply to all Google properties.
Språkinnstillingene du velger, vil gjelde for alle Google-tjenester.
EnglishClick Sign up for AdSense in your plugin and apply for an AdSense account.
Klikk på Sign up for AdSense i programtillegget ditt, og registrer deg for å få en AdSense-konto.

Synonymer (engelsk) for "applied mathematics":

applied mathematics