EN

applicable {adjektiv}

volume_up
applicable (også: appropriate)
applicable (også: usable, useable)
applicable

Eksempler av "applicable" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishDisconnect from a Virtual Private Network (VPN) or proxy server, if applicable.
Koble fra et eventuelt virtuelt privat nettverk eller en proxy-tjener, hvis det er aktuelt.
EnglishNote that not every ad style element is applicable to every product.
Vær oppmerksom på at ikke alle annonsestilelementer kan brukes for alle produkter.
EnglishYou only pay for your purchases, applicable taxes, and delivery fees.
Du betaler bare for kjøpene dine, aktuelle avgifter og leveringstillegg.
EnglishThis is only applicable to Google Chrome browser on Windows and Linux.
Dette gjelder bare for Google Chrome-nettleseren for Windows og Linux.
EnglishPrices listed above don't include any applicable taxes or fees associated with your country of residence.
Prisene ovenfor inkluderer ikke gjeldende avgifter eller gebyrer i landet du bor i.
EnglishThis section below is applicable to Windows, Chrome OS, and Linux only
Dette avsnittet gjelder bare for Windows, Chrome OS og Linux
EnglishCompliance with these directives is assessed using applicable European Harmonised Standards.
Overholdelse av disse direktivene vurderes ved hjelp av gjeldende europeiske harmoniserte standarder.
EnglishPrices listed above don't include any applicable taxes or fees associated with your country of residence.
Prices listed above don't include any applicable taxes or fees associated with your country of residence.
EnglishNote that including the tag in an ad unit will take precedence over any applicable site-level settings.
Vær oppmerksom på at slik merking av en annonseenhet overstyrer alle eventuelle innstillinger på nettstedsnivå.
EnglishUnfortunately, we're unable to indicate which form is applicable for you, as we're unable to provide tax advice.
Vi kan dessverre ikke angi hvilket skjema som gjelder for deg, siden vi ikke kan tilby skatterådgivning.
EnglishIn addition, all publishers must comply with applicable laws regarding the collection of information from site visitors.
I tillegg må alle utgivere overholde gjeldende lover og regler om innhenting av informasjon fra besøkende på nettstedet.
EnglishThereafter, a written request for technical support can be submitted to the applicable email address that Google may provide from time to time.
Deretter kan en skriftlig forespørsel om teknisk støtte sendes til den aktuelle e-postadressen som Google oppgir fra tid til annen.
EnglishClick on the link to see the payment receipt (as well as the exchange rate used to calculate your local currency payment, if applicable).
Klikk på koblingen for å se kvitteringen (samt hvilken valutakurs som er brukt for å beregne betaling i lokal valuta, hvis det er aktuelt).
English1:05 So I want to share with you a couple key insights about complexity we're learning from studying nature that maybe are applicable to other problems.
1:05 Så jeg vil dele et par viktige innblikk om kompleksiteten vi lærer ved å studere naturen som kanskje kan brukes på andre områder.
EnglishClick on the link to see the payment details as well as the exchange rate used to calculate your local currency payment, if applicable.
Klikk på linken for å se detaljert informasjon om betalingen og hvilken valutakurs som er brukt for å beregne betaling i lokal valuta, hvis det er aktuelt.
EnglishVAT is the Value added Tax that is applicable to countries outside of the United States.
Mva. er merverdiavgiften som gjelder for land utenfor USA. Google er pålagt å legge til avgifter basert på stedet enheten kjøpes fra.
EnglishAfter this cancellation period expires, Google automatically charges the card and initiates payments to your account as per the applicable payout schedule.
Når kanselleringsperioden utløper, belaster Google automatisk kjøperens kort, og behandler utbetaling til bankkontoen i henhold til gjeldende utbetalingsplan.
EnglishAdditionally, Google's Webmaster Guidelines are applicable to mobile websites and following them will help Google find, index, and rank your mobile site.
I tillegg gjelder Googles retningslinjer for nettredaktører for mobilnettsteder, og ved å følge dem hjelper du Google med å finne, indeksere og rangere mobilnettstedet ditt.
EnglishIn accordance with the terms of your agreement with Google, the payments made by Google for your services provided are final and will be considered to be inclusive of all applicable taxes, if any.
Utbetalinger fra Google for tjenestene du tilbyr, er i henhold til avtalevilkårene endelige og inklusive eventuelle gjeldende avgifter.

Synonymer (engelsk) for "applicant":

applicant
English
application