Engelsk-norsk oversettelse av "apple"

EN

"apple" norsk oversettelse

NO
NO

"bite i det sure eplet [bite into the sour apple]" engelsk oversettelse

EN

apple {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
2. "wood"
3. "fruit"
NO

bite i det sure eplet [bite into the sour apple] {verb}

volume_up
bite i det sure eplet [bite into the sour apple]
bite i det sure eplet [bite into the sour apple]
to bite the bullet

Eksempler av "apple" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English4:13 I once had the distinct privilege of sitting in on the Apple call center for a day.
4:13 Jeg hadde en gang gleden av å få sitte hos Apple telefonstøtte en dag.
EnglishApple introduced a thing called HyperCard, and they made a bit of a fuss about it.
Apple introduserte noe kalt HyperCard, og de lagde en snakkis om det.
EnglishAnd my company, OWL built a system called Guide for the Apple Macintosh.
Og min bedrift, OWL, bygde et system kalt "Guide for the Apple Macintosh".
EnglishGoogle Play Books is available for Apple devices running iOS 5.0 and higher.
Google Play Bøker er tilgjengelig for Apple-enheter som kjører iOS 5.0 og nyere versjoner.
EnglishI use Apple because they're easy to understand and everybody gets it.
Jeg bruker Apple siden de er enkle å forstå, og alle fatter poenget.
EnglishInstall all system updates using Apple Software Update.
Installer alle systemoppdateringer ved bruk av Apples programvareoppdatering.
EnglishWhen I try to explain why I'm back after telling the press Apple's future is black.
♫ ♫ Når jeg prøver å forklare hvorfor jeg er tilbake ♫ ♫ etter å ha fortalt pressen at Apples framtid er mørk.
EnglishAlready, we can see that Apple and Microsoft have a severely divergent approach to software design.
Allerede kan vi se at Apple og Microsoft har meget divergerende tilnærming til programvaredesign.
EnglishMicrosoft Internet Explorer, Mozilla Firefox or Apple Safari
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Apple Safari
EnglishThe other products were backed by Microsoft with an open standard, not Apple's propriety standard.
De andre produktene var støttet av Microsoft og hadde en åpen standard, ikke Apples lukkede standard.
EnglishYou might have seen this: this is Apple's new laptop.
Dere har kanskje sett denne: dette er Apples nye bærbare datamaskin.
English0:29 ♫ My oh my, walking by, who’s the apple of my eye?
0:29 ♫ Jøye meg, går omkring, hvem er det jeg ser i øyekroken?
EnglishFor more information about VoiceOver and iOS accessibility features, visit Apple’s support site.
Du finner mer informasjon om VoiceOver og iOS-tilgjengelighetsfunksjoner på Apples nettsted for brukerstøtte.
EnglishWe are working with Apple to fix this issue.
Disse blir liggende der etter at du lukker alle Inkognito*-fanene.
English8:48 Here's Apple's take on the exact same dialog box.
8:48 Her er Apple's versjon av den samme dialogboksen.
EnglishYou can get Chrome for iOS through the Apple App Store and install it on your iPad, iPhone, and iPod Touch.
Du kan skaffe deg Chrome for iOS gjennom Apples App Store og installere den på iPad, iPhone og iPod Touch.
English4:36 This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple.
4:36 Dette forklarer hvorfor hver og en i dette rommet er helt komfortabel med å kjøpe en datamaskin fra Apple.
EnglishBut, as I said before, Apple's just a computer company.
EnglishThe apple board is going to work out that if they make toffee apples they'll eat more apples as well.
Opplysningskontoret for frukt kommer til å finne ut at hvis de lager sjokolade-epler kommer de til å spise flere epler også.
English(Laughter) (Applause) Now, I'm not saying that Apple is the only company who has embraced the cult of simplicity.
(Latter) (Applaus) Nå, jeg sier ikke at Apple er den det eneste selskapet som har omfavnet prinsippet om enkelhet.

Synonymer (engelsk) for "apple":

apple
apple sauce
English