EN

appearance {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
appearance (også: look, looks)
Just click the Chrome menu and go to Settings > Appearance > Reset to default theme.
Bare klikk på Chrome-menyen og gå til Innstillinger > Utseende > Tilbakestill til standardtema.
Just click the Chrome menu and go to Settings > Appearance > Reset to default theme.
Du klikker simpelthen på Chrome-menyen og følger menybanen Innstillinger > Utseende > Tilbakestill til standardtema.
If you'd like to see the "Home" button , go to > Settings > Appearance and select the Show Home button checkbox.
Hvis du vil se Startside-knappen , går du til > Innstillinger > Utseende.
2. "outward show"
appearance (også: façade, front, facade)
3. "in movie etc."
appearance (også: demeanor)

Eksempler av "appearance" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishJust click the Chrome menu and go to Settings > Appearance > Reset to default theme.
Bare klikk på Chrome-menyen og gå til Innstillinger > Utseende > Tilbakestill til standardtema.
EnglishIf you'd like to see the "Home" button , go to > Settings > Appearance and select the Show Home button checkbox.
Hvis du vil se Startside-knappen , går du til > Innstillinger > Utseende.
EnglishSometimes the cookie contains an additional identifier that is similar in appearance to the cookie ID.
Av og til inneholder informasjonskapselen en ekstra identifikator som ligner på informasjonskapsel-ID-en.
EnglishJust click the Chrome menu and go to Settings > Appearance > Reset to default theme.
Du klikker simpelthen på Chrome-menyen og følger menybanen Innstillinger > Utseende > Tilbakestill til standardtema.
EnglishThe multiple ad units system serves ads to each ad unit in order of their appearance in your HTML code.
Systemet med flere annonseenheter viser annonser for hver annonseenhet i rekkefølgen de har i HTML-koden din.
EnglishHowever, we’ve found that some of these services actually send artificial traffic to websites, despite their appearance.
Vi ser imidlertid at enkelte av disse tjenestene i realiteten sender kunstig trafikk til nettstedene.
EnglishHowever, the search boxes displayed from other internet search services may not mimic the appearance of the Google search box.
Søkefeltene som vises fra andre Internett-søketjenester, kan imidlertid ikke etterligne utseendet til Google-søkefeltet.
EnglishAfter you've customized the appearance and settings of your ads or search box, the code you generated is displayed in the "Ad code" box.
Når du har tilpasset utseendet og innstillingene for annonsene eller søkefeltet, vises koden du genererte, i Annonsekode-feltet.
EnglishThat is why our plugin analyzes each template individually: your layouts are customized for their appearance, subject matter, and audience.
Derfor analyserer programtillegget malene enkeltvis – fordi oppsettene er optimalisert i henhold til utseende, emne og målgruppe.
English1:36 We see it in the constant appearance of slang and jargon, of the historical change in languages, in divergence of dialects and the formation of new languages.
1:36 Vi ser det i at det stadig oppstår slang og sjargong, og i at språkene endres historisk, i at dialekter skiller seg fra hverandre og i at nye språk dannes.
EnglishInstalling personal firewall software on your computer may alter the appearance of Google ads or may interfere with the ability to click on these ads when displayed on your computer.
Hvis du installerer brannmurprogramvare på datamaskinen, kan dette endre utseendet til Google-annonsene eller gjøre det umulig å klikke på disse annonsene når de vises på datamaskinen din.

Synonymer (engelsk) for "appearance":

appearance