EN

to appear [appeared|appeared] {verb}

volume_up
If you have Google Instant enabled, results may appear dynamically as you type.
Hvis du har Google Instant aktivert, kan resultatene dukke opp dynamisk mens du skriver.
And then, in 20 minutes, the right-angled triangles began to appear on the screens.
Og da, i løpet av 20 minutter, begynte rettvinklede trekanter å dukke opp på skjermene.
Once published, your app will begin appearing in categories and search results within several hours.
Når appen din er publisert, begynner den etter noen timer å dukke opp i kategorier og søkeresultater.

Eksempler av "to appear" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAd location: Select the location on the page where ads in this placement appear.
Annonseplassering: Velg hvor på siden annonser i denne plasseringen skal vises.
EnglishRedeemed gift cards appear on your account as part of your Google Play balance.
Redeemed gift cards appear on your account as part of your Google Play balance.
English(You might have to click More to see the Circles menu appear in your labels list.)
(Det kan hende at du må klikke på Mer for å se Kretser-menyen i etikettlisten.)
EnglishThese transactions may appear as pending on your statement for up to a month.
Disse transaksjonene kan vises som ventende på kontoutskriften i opptil en måned.
EnglishWhen a person is hidden, his or her audio and video will not appear in the broadcast.
Når en person er skjult, kan ikke vedkommende sees eller høres i kringkastingen.
EnglishThen from about 600 to 800 million years ago, multi-celled organisms appear.
Så, for rundt 600 - 800 millioner år siden, dukket det opp flercellede organismer.
EnglishOnly labels that have been set to sync will appear in the notifications menu.
Only labels that have been set to sync will appear in the notifications menu.
EnglishWhen you right-click the icon, a list of running background apps will appear.
Når du høyreklikker på ikonet, vises en liste over bakgrunnsapper som kjører.
EnglishMessages you send will appear to be from the domain alias or email alias.
Meldinger du sender, vises som om de kommer fra domenealiaset eller kallenavnet.
EnglishDoes a full name or business name appear on the website without your consent?
Vises det et personnavn eller bedriftsnavn på nettstedet uten ditt samtykke?
EnglishDoes a full name or business name appear on the website without your consent?
Trenger du fortsatt hjelp? For å kontakte støtteteamet klikker du nedenfor.
EnglishThese emails will appear in your Primary category if you use inbox categories.
Disse e-postene vil vises i Primær-kategorien din dersom du bruker innboks-kategoriene.
EnglishIf you have Google Instant enabled, results may appear dynamically as you type.
Hvis du har Google Instant aktivert, kan resultatene dukke opp dynamisk mens du skriver.
EnglishAnd then, in 20 minutes, the right-angled triangles began to appear on the screens.
Og da, i løpet av 20 minutter, begynte rettvinklede trekanter å dukke opp på skjermene.
EnglishIt will appear as another username after you add Gmail to your account.
Den blir vist som et annet brukernavn etter at du har lagt til Gmail i kontoen.
EnglishMessages in hidden categories will appear in your Primary category instead.
Messages in hidden categories will appear in your Primary category instead.
EnglishNo icon will appear if you only have one user associated with the browser.
Hvis du bare har én bruker knyttet til nettleseren, vises det ikke noe ikon.
EnglishIn most cases, this will be the same order as the ad units appear on your page.
I de fleste tilfeller er dette samme rekkefølge som annonseenhetene vises i på siden din.
EnglishThe "About" tab and "Posts" tab will always appear to anyone who visits the profile page.
«Info»-fanen og «Innlegg»-fanen vises alltid for alle som besøker profilsiden.
EnglishInfo cards only appear within the Google Play Movies & TV app when movies are paused.
Infokort vises bare i Google Play Filmer og TV-appen når filmene er satt på pause.

Synonymer (engelsk) for "appearance":

appearance